Przejdź do treści

Słowacja: dużo światłowodów, ale niska penetracja

Data: 2012-02-13 12:22:00
Słowacja: dużo światłowodów, ale niska penetracja

Słowacja to kraj internetowych paradoksów. Z jednej strony co czwarte szerokopasmowe łącze w słowackim domu to łącze światłowodowe, a w Kraju koszyckim już niemal połowa domowych szybkich łączy to albo światłowód do domu albo światłowód do budynku. Z drugiej strony penetracja internetu jest jedną z najniższych w Europie.

W liczącej nieco ponad 5,4 mln mieszkańców Słowacji w połowie 2011 roku – ostatnie dostępne dane – działało 932 tys. 499 szerokopasmowych łączy internetowych, w tym 751 tys. 133 w domach. Według danych Komisji Europejskiej Słowacja z penetracją szybkiego internetu na poziomie 17 proc. zajmowała 24. pozycję wśród unijnych krajów wyprzedzając Polskę (penetracja 16,4 proc.), Bułgarię (15,6 proc.) oraz Rumunię (14,6 proc.).Gdy popatrzymy na odsetek łączy o przepływności 30 Mb/s i więcej, to okazuje się, że słowacki internet jest jednym z szybszych w Europie. Z udziałem takich łączy na poziomie 13,7 proc. Słowacja zajmuje dziewiąte miejsce w Europie i jest to wynik dwa razy lepszy niż średnia europejska, która wynosi 6,5 proc. W tym zestawieniu Polska jest na 21. pozycji z udziałem superszybkich łączy na poziomie 1,9 proc.Z najnowszego kwartalnego raportu firmy Akamai wynika, że średnia prędkość stacjonarnego internetu na Słowacji w III kwartale ubiegłego roku wynosiła 5,5 Mb/s, co dawało 12. pozycję w Europie i 20. na świecie. Polska ze średnią prędkością 4,3 Mb/s była 18. w Europie i 36. na świecie. Licząc rok do roku średnia prędkość w obu krajach wzrosła o 38 proc.Zgodnie z przyjętą przed rokiem przez słowacki rząd Narodową Strategią Szerokopasmowego Dostępu do Internetu, do końca 2013 r. każdy Słowak ma mieszkać w zasięgu internetu nie wolniejszego niż 1 Mb/s, a do 2020 r. nie wolniejszego niż 30 Mb/s. Wykonywanie założeń strategii było możliwe także dzięki środkom z Programu Operacyjnego na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Realizacja programu jest jednak zagrożona i może się zdarzyć, że ponad 700 mniejszych miejscowości będzie w końcu przyszłego roku poza zasięgiem internetu. Okazało się bowiem, że rozdysponowano już 113 mln euro przeznaczonych na sfinansowanie infrastruktury tam, gdzie była ona uboga. Mocną stroną słowackiego internetu są łącza światłowodowe FTTH (światłowód do domu) i FTTB (światłowód do budynku). Według danych słowackiego Ministerstwa Transportu Budownictwa i Rozwoju Regionalnego w połowie 2011 roku w całym kraju działo niemal 217 tys. takich łączy, w tym prawie 194 tys. u klientów indywidualnych.

Wykres

Źródło: słowackie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego.

 

Z danych FFTH Council Europe wynika, że w zasięgu łączy światłowodowych było wówczas co najmniej 680 tys. gospodarstw domowych.Największym graczem na rynku słowackiego szybkiego internetu jest Slovak Telekom, czyli operator zasiedziały, którego 51 proc. akcji kontroluje Deutsche Telekom, a reszta jest w rękach państwa. W połowie ubiegłego roku ST miał 43 proc. rynku. Jego udział w rynku xDSL, a więc internetu dostarczanego łączami miedzianymi, wynosił aż 91 proc. Slovak Telekom jest dużym graczem na rynku łączy światłowodowych. W zasięgu jego sieci światłowodowej w czerwcu ubiegłego roku było 360 tys. gospodarstw domowych. Firma nie ujawnia liczby klientów FTTH/B. Na podstawie danych Komisji Europejskiej i słowackiego Ministerstwa Transportu Budownictwa i Rozwoju Regionalnego można ją szacować na ok. 60 tys.Innym dużym graczem na słowackim rynku światłowodowego dostępu do internetu jest Orange Slovakia. Firma rozpoczęła inwestycje w światłowody w 2007 r. po tym, jak z powodu obstrukcji ze strony operatora narodowego i opieszałości działań regulatora zmierzających do liberalizacji rynku, nie udało się jej uzyskać hurtowego dostępu do sieci Slovak Telekom. W połowie 2011 r. w zasięgu światłowodów słowackiego Orange było ok. 320 tys. gospodarstw domowych, a firma miała ponad 50 tys. klientów.Usługi internetowe z wykorzystaniem miedzianej infrastruktury Slovak Telecom słowacki Orange uruchamia dopiero teraz. Wcześniej udało się to kilku innym operatorom alternatywnym takim jak Nextra (grupa GTS) i Slovanet, którzy z wykorzystaniem usług hurtowych obsługiwali w połowie ubiegłego roku w sumie 36 tys. klientów. Z informacji dziennika „Hospodarskie Noviny” wynika, że także słowacka komórkowa sieć O2 chce dostarczać stacjonarne usługi internetowe z wykorzystaniem sieci operatora zasiedziałego.W odróżnieniu od Polski, udział operatorów telewizji kablowej w rynku internetu jest dość niski. W połowie 2011 r. obsługiwali oni w sumie 103,2 tys. łączy, z czego 77,7 tys. działało w sieci UPC.

 

Tomasz Świderek

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie