Przejdź do treści

UKE zbadał jakość usług mobilnych w pociągach

Data: 2016-12-28 01:08:00
UKE zbadał jakość usług mobilnych w pociągach

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport prezentujący jakości usług telefonii komórkowej na głównych trasach kolejowych w Polsce. Badaniem zostały objęte usługi: Orange Polska, P4 (Play), Polkomtel(Plus) i T-Mobile Polska.

Z badań wynika, że jakość usług telekomunikacyjnych oferowanych przez cztery sieci komórkowe na głównych trasach kolejowych w Polsce jest dobra i na zbliżonym poziomie.

UKE podkreśla, że bezwzględne wartości uzyskanych wskaźników świadczą o dobrej jakości usług, umożliwiającej użytkownikom korzystanie zarówno z połączeń głosowych, jak i dostępu do Internetu. Wniosek ten jest oparty na średniej wartości wskaźników dla całego badania, natomiast z punktu widzenia każdego pasażera i użytkownika usług komórkowych istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę jakości usług będą problemy występujące na konkretnych trasach lub w pociągach określonego typu.

 
Źródło: UKE

Według autorów opracowania biorąc pod uwagę warunki zapewnienia usług telekomunikacyjnych w pociągach na trasach kolejowych, czas niedostępności sieci operatora na poziomie 3-6 proc. należy uznać za akceptowalny, chociaż pozostawiający margines do poprawy. W zestawieniu tym dwukrotnie wyróżnia się operator Play, który z jednej strony posiada największą dostępność usług głosowych, na co wpływ ma wykorzystanie roamingu krajowego w sieciach pozostałych operatorów, z drugiej zaś strony charakteryzuje go wysoka, bo aż 18 proc. niedostępność usług transmisji danych realizowanych w tym wypadku we własnej sieci. Uzyskany wynik Play jest związany z użyciem w badaniu transmisji danych kart SIM z oferty usług operatora świadczonych wyłącznie we własnej sieci.

 

Pomiary wykazały też niższą jakość usług osiąganą w pociągach typu Pendolino tj. mniejszą skuteczność nawiązania połączenia głosowego, większe prawdopodobieństwo zerwania połączenia głosowego (nawet trzykrotny wzrost), niższą jakość mowy w połączeniu głosowym oraz mniejszą prędkość transmisji danych pobieranych i wysyłanych przez terminal. Powyższe wyniki można wiązać z konstrukcją wagonów typu Pendolino, które z jednej strony tworzą bezpieczne warunki dla szybkiego podróżowania, ale z drugiej strony skutecznie tłumią sygnał radiowy docierający do wnętrza pociągu ze stacji bazowych sieci ruchomych. Wnioski te potwierdzono w trakcie badania bezpośrednimi pomiarami poziomu sygnału radiowego przy jakim realizowane były usługi, które to wyniki wskazują na znacznie niższe poziomy sygnałów mierzone w pociągach typu Pendolino. Niski poziom sygnału radiowego skutkuje częstą utratą połączenia terminala z siecią i brakiem możliwości korzystania z usług.

Na potrzeby dokonania pomiarów testerzy przejechali pociągami około 8,5 tysiąca km, częściowo po pokrywających się trasach. Czas testowania usług (usługi głosowej i dostępu do Internetu) operatorów wyniósł 117 godzin. Dla każdego operatora wykonano około 2,5 tysiąca połączeń głosowych i tyle samo różnego typu testów usługi transmisji danych (dostępu do Internetu).

Badania przeprowadziła firma Systemics-PAB.

Źródło: UKE

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

jakość usług, badanie, UKE, pociągi, Internet w pociągu

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie