Przejdź do treści

UKE rozdzielił częstotliwości 800 MHz

Data: 2016-06-24 00:36:00
UKE rozdzielił częstotliwości 800 MHz

Urząd Komunikacji Elektronicznej zakończył postępowanie odwoławcze od decyzji rezerwacyjnych częstotliwości 800 i 2600 MHz rozdysponowanych przez państwo w tzw. aukcji LTE. Urząd rozstrzygnał jednocześnie, w jaki sposób ułożonych będzie względem siebie 5 bloków pasma 800 MHz po tym, jak spółka NetNet kojarzona z Grupą Cyfrowy Polsat, po wygranej jednego bloku zdecydowała, że go nie odbierze.

Przypomnijmy, że T-Mobile wnioskował, aby bloki 800 MHz mu przysługujące leżały obok siebie oraz obok bloków Orange Polska. To oznaczałoby, że zakres pasma po NetNet przypadłby P4, operatorowi sieci Play. Jednka ten był przeciwny temu rozwiązaniu, ponieważ w opinii Playa blok po NetNet obciążony jest większym ryzykiem prawnym niż pozostałe bloki. Ostatecznie T-Mobile otrzyma dwa bloki obok siebie, ale nie obok Orange.

- Jeszcze kilka lat temu, gdy ktoś budował dom, jednym z podstawowych kryteriów doboru miejsca  była kwestia dostępności do mediów typu prąd, woda i drogi dojazdowe. Dziś swoje poszukiwania rozpoczynamy od pytań o dostęp do szybkiego internetu. Wcale nie tak dawno bo 24 lata temu, w czerwcu 1992 r., w Polsce wystartowała telefonia komórkowa. I nikt nie myślał nawet o wykorzystaniu jej do szybkich transmisji mobilnego Internetu. 

Zakończyliśmy jeden z ważniejszych procesów na rynku mobilnym ostatnich lat. Porównując bardziej komunikacyjnie, do tej pory jeździliśmy po wyboistych drogach lokalnych, a od teraz możemy mknąć szybkimi cyfrowymi autostradami. Już niedługo, niezależnie od tego gdzie będziemy, dzięki tym częstotliwościom będziemy mogli  pobrać z sieci film w 10 minut gdy jeszcze kilka lat temu mogło to trwać nawet 150 godzin. 

Kilka lat temu nikt nie oferował nam transmisji HD meczów reprezentacji Polski w czasie rzeczywistym. Dziś to powszechny standard dla wielu tysięcy kibiców, którzy korzystają z częstotliwości opartych o LTE. 

Wszystkie nasze działania służą temu aby obywatele otrzymali najlepszy, mobilny dostęp do sieci. Dzięki nałożonym na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązkom inwestycyjnym, każdy w Polsce będzie mógł cieszyć się z dostępu do szybkiego mobilnego Internetu. Tylko od lutego na bazie tych częstotliwości powstało lub zostało zmodernizowanych blisko 4 tys. stacji nadawczych telefonii komórkowej.

Dziś zakończyłam najważniejszy - w ostatnich latach - proces, otwierający nowy etap rozwoju mobilnego internetu w Polsc
e – powiedziała Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Po ponownym rozpatrzeniu spraw i ocenie całego materiału dowodowego, mając na względzie, że:

  • pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu do UKE dnia 28 stycznia 2016 r.) Netnet sp. z o.o. cofnęła swój wniosek z dnia 26 października 2015 r. o dokonanie Rezerwacji częstotliwości E,
  • w wyniku rezygnacji Netnet sp. z o.o., w świetle przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, z mocy prawa podmiotem wyłonionym dla bloku A1 powiązanego z Rezerwacją częstotliwości E, została T-Mobile Polska S.A.,

Prezes UKE ustalił, iż najbardziej efektywnym sposobem rozdysponowania częstotliwości będzie przydzielenie ich w taki sposób, aby podmiot, który w wyniku Aukcji został podmiotem wyłonionym dla dwóch rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz otrzymał dwie sąsiadujące ze sobą rezerwacje pozwalające na wykorzystywanie częstotliwości w ciągłym bloku częstotliwości o łącznej szerokości 10 MHz (dupleks). 

W związku z tym oraz mając na uwadze zaistniały w sprawie stan faktyczny Prezes UKE uznał, że optymalnym przydziałem częstotliwości w paśmie 800 MHz po Aukcji będzie przydział zgodny z poniższą tabelą:

                                                                                                                                             

Rezerwacja częstotliwościPasmoZakres częstotliwościBlokPodmiot
Rezerwacja częstotliwości A 800 MHz 791-796 MHz oraz 832-837 MHz A5 Orange Polska S.A.
Rezerwacja częstotliwości B 800 MHz 796-801 MHz oraz 837-842 MHz A4 Orange Polska S.A.
Rezerwacja częstotliwości C 800 MHz 801-806 MHz oraz 842-847 MHz A2 P4 sp. z o.o.
Rezerwacja częstotliwości D 800 MHz 806-811 MHz oraz 847-852 MHz A3 T-Mobile Polska S.A.
Rezerwacja częstotliwości E 800 MHz 811-816 MHz oraz 852-857 MHz A1 T-Mobile Polska S.A.

 

W ocenie Prezesa UKE taki przydział częstotliwości pozwoli na efektywne wykorzystanie przydzielonych częstotliwości, gdyż ze względów technicznych agregacja częstotliwości pozwala na świadczenie usług telekomunikacyjnych o lepszych parametrach jakościowych.Warto dodać, że taki przydział pasma jest zgodny z praktyką stosowaną w państwach europejskich, w których rozdysponowano częstotliwości z pasma 800 MHz. W każdym z państw europejskich regulator dążył do rozdysponowania pasma dla jednego podmiotu w ciągłych blokach częstotliwości.W odniesieniu do rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz Prezes UKE nie dokonał zmian w zakresie pierwotnie wydanych decyzji rezerwacyjnych. Decyzje te zostały utrzymane w mocy, tym samym przydział rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz kształtuje się następująco:   

                                                                                                                                                                                                       

Rezerwacja częstotliwościPasmoZakres częstotliwościBlokPodmiot
Rezerwacja częstotliwości F 2,6 GHz 2500-2505 MHz oraz 2620-2625 MHz B14 Polkomtel sp. z o.o.
Rezerwacja częstotliwości G 2,6 GHz 2505-2510 MHz oraz 2625-2630 MHz B13 Polkomtel sp. z o.o.
Rezerwacja częstotliwości H 2,6 GHz 2510-2515 MHz oraz 2630-2635 MHz B8 Polkomtel sp. z o.o.
Rezerwacja częstotliwości I 2,6 GHz 2515-2520 MHz oraz 2635-2640 MHz B6 Polkomtel sp. z o.o.
Rezerwacja częstotliwości J 2,6 GHz 2520-2525 MHz oraz 2640-2645 MHz B12 Orange Polska S.A
Rezerwacja częstotliwości K 2,6 GHz 2525-2530 MHz oraz 2645-2650 MHz B7 Orange Polska S.A
Rezerwacja częstotliwości L 2,6 GHz 2530-2535 MHz oraz 2650-2655 MHz B3 Orange Polska S.A
Rezerwacja częstotliwości M 2,6 GHz 2535-2540 MHz oraz 2655-2660 MHz B10 T-Mobile Polska S.A.
Rezerwacja częstotliwości N 2,6 GHz 2540-2545 MHz oraz 2660-2665 MHz B9 T-Mobile Polska S.A.
Rezerwacja częstotliwości O 2,6 GHz 2545-2550 MHz oraz 2665-2670 MHz B5 T-Mobile Polska S.A.
Rezerwacja częstotliwości P 2,6 GHz 2550-2555 MHz oraz 2670-2675 MHz B1 P4 sp. z o.o.
Rezerwacja częstotliwości R 2,6 GHz 2555-2560 MHz oraz 2675-2680 MHz B4 P4 sp. z o.o.
Rezerwacja częstotliwości S 2,6 GHz 2560-2565 MHz oraz 2680-2685 MHz B2 P4 sp. z o.o.
Rezerwacja częstotliwości T 2,6 GHz 2565-2570 MHz oraz 2685-2690 MHz B11 P4 sp. z o.o.

 

Podmioty, na rzecz których dokonano rezerwacji dotychczas uiściły na rzecz Skarbu Państwa w sumie 7 180 270 000 PLN, tj. opłaty: 

  • z tytułu dokonania rezerwacji z pasma 800 MHz – w sumie: 6 569 350 000 PLN,
  • z tytułu dokonania rezerwacji z pasma 2,6 GHz – w sumie: 610 920 000 PLN.

W związku z dokonaniem, w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, Rezerwacji częstotliwości E na rzecz T-Mobile Polska S.A. spółka ta zobowiązana jest do uiszczenia w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji, na rzecz Skarbu Państwa kwoty w wysokości 2 022 000 000 PLN.

Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w Aukcji podmioty na rzecz, których dokonano rezerwacji częstotliwości są zobowiązane do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług nie później niż w terminie: 

  • 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz,
  • 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz.

Ponadto podmioty na rzecz, których dokonano rezerwacji częstotliwości są zobowiązane do realizacji zobowiązań inwestycyjnych w paśmie 800 MHz, polegających na dokonaniu inwestycji w sieć telekomunikacyjną obejmującą zasięgiem sieci ok. 80 proc. powierzchni Polski.

Obszary objęte zobowiązaniami inwestycyjnymi:

      

rodzaj pokrycialiczba gminnr załącznika do decyzjitermin realizacji zobowiązaniaco wskazano,w załącznikuuwagi
"białe plamy" 1149 Załącznik nr 2 24 miesiące gminy i punkty testowe załącznik inny dla każdej z 5 rezerwacji
gminy do 30 tys. (bez "białych plam") 1053 Załącznik nr 3 36 miesięcy gminy załącznik taki sam dla każdej rezerwacji
gminy 30-50 tys. (bez "białych plam") 91 Załącznik nr 4 48 miesięcy gminy załącznik taki sam dla każdej rezerwacji
RAZEM 2293CAŁA POLSKA 2479 

Warto zauważyć, że do dnia dzisiejszego przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadają uprawnienia do używania blisko 3800 urządzeń wykorzystujących częstotliwości z pasma 800 MHz, co odzwierciedlają poniżej przedstawione dane:

                                                                         

Lp.OperatorLiczba urządzeń
1 Orange Polska S.A. 950
2 T-Mobile Polska S.A. 594
3 P4 sp. z o.o. 2246
Operatorzy łącznie 3790

 

Źródło: UKE, własne

Zdjęcie: Photogencia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci komórkowe, 800 Mhz, LTE, częstotliwości, UKE

przeczytaj_tresc_ponownie