Przejdź do treści

Sześciu chętnych na częstotliwości 1800 MHz

Data: 2012-10-23 08:47:00
Sześciu chętnych na częstotliwości 1800 MHz

Sześć firm złożyło oferty w ramach ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 20 sierpnia 2012 r. postępowania przetargowego na pięć rezerwacji częstotliwości z pasma 1800 MHz, przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju mobilnych usług telekomunikacyjnych.

Oferty zlożyły: PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa, P4, Polkomtel, Sferia i Emitel (wszystkie na trzy pakiety częstotliwości), a także Polkomtel i powiązana z nim Sferia (każdy na dwa pakiety częstotliwości po 5 MHz FDD).

Zainteresowane firmy mogły złożyć jedną, dwie lub maksymalnie trzy oferty. Każda ze złożonych ofert będzie traktowana niezależnie przez Komisję przetargową powołaną przez Prezesa UKE. Przewidywany termin zakończenia przetargu to koniec grudnia br.

Częstotliwości objęte tym przetargiem są przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej. Mogą być wykorzystane m.in. do świadczenia mobilnych usług transmisji danych i szybkiego Internetu. Każda z pięciu dostępnych rezerwacji częstotliwości będzie przyznana na okres do 31 grudnia 2027 r.

Kryteriami, które będą decydowały o rozstrzygnięciu przetargu są: zachowanie warunków konkurencji przez Uczestnika przetargu, wysokość kwoty zadeklarowanej przez Uczestnika przetargu oraz wiarygodność finansowa Uczestnika przetargu.

W ramach złożonych ofert podmioty uczestniczące w przetargu były zobowiązane do zadeklarowania:

1. Rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług telekomunikacyjnych z ich wykorzystaniem nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości.

2. Dokonania, nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji, inwestycji w sieć telekomunikacyjną poprzez budowę lub modernizację 1800 stacji bazowych (nadajników) umożliwiających wykorzystywanie częstotliwości objętych niniejszym przetargiem.

3. Dokonania, nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji, inwestycji w sieć telekomunikacyjną, ponad inwestycję określoną w pkt. 2 (oferenci otrzymają dodatkowe punkty za fakultatywne zobowiązania inwestycyjne dotyczące uruchomienia więcej niż 1800 stacji bazowych).

4. Realizacji w ciągu 2 lat co najmniej 50% inwestycji na obszarach gmin wiejskich, miejsko - wiejskich albo miast poniżej 100 tys. mieszkańców.

5. Wpłacenia na rzecz Skarbu Państwa jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

częstotliwości, przetarg, UKE, 1800 MHz, LTE, operatorzy

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie