Orange będzie świadczył usługi w Wielkopolsce na sieci Inei

Orange będzie świadczył usługi w Wielkopolsce na sieci Inei

Orange Polska ponformował o uzgodnieniu warunków umowy ze spółką Inea na komercyjny dostęp do infrastruktury sieciowej posiadanej przez wielkopolską sieć kablową.


Umowa dotyczyć będzie:

- udostępnienia Lokalnej Pętli Światłowodowej (LLU) wykonywanej w technologii FTTH,

- udostępnienia innych elementów infrastruktury na potrzeby Lokalnej Pętli Światłowodowej (przestrzeń instalacyjna w szafach dostępowych Inea, sieci dosyłowa - backhaul).

Orange liczy, że dzięki temu zyska potencjalny dostęp w technologii światłowodowej do ponad 110 tys. gospodarstw domowych, zlokalizowanych głównie w Poznaniu (ponad 80 proc. zasięgu) jak również w Koninie, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z umową, Inea w latach 2017-2018 stopniowo zmodernizuje część swojej sieci ze standardu FTTB do FTTH.

Warunki współpracy są analogiczne do komercyjnej oferty hurtowej Orange Polska dla takich samych usług. Orange Polska będzie płacić jedynie za wykorzystywane elementy infrastruktury. W przypadku instalacji wewnątrzbudynkowej (LLU) Inea koszty zależne będą od liczby aktywnych klientów.

Podobnie jak umowa z Telefonią Dialog (spółką zależną od Netia) zawarta w lipcu 2016, powyższa Umowa wspiera realizację planu strategicznego Orange Polska w zakresie pokrycia technologią FTTH gospodarstw domowych w okresie 2016-2018 w ramach zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych.

Korzyści, które odniesie Orange Polska z tej umowy, to głównie szybszy dostęp do sieci dostępowej w technologii FTTH i utrzymanie założeń biznesowych przy efektywnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury FTTH w danych lokalizacjach. Powyższe działanie wpisuje się także w założenia Dyrektywy Kosztowej Komisji Europejskiej poprzez unikanie dublowania istniejących zasobów.

Przewiduje się, że komercyjny start w pierwszych lokalizacjach usług Orange Światłowód na obszarze objętym Umową nastąpi w 1 kwartale 2017 roku.

Źródło: Orange Polska

Zdjęcie: Photogencia