GUS: W ubiegłym roku rynek Internetu w Polsce rósł głównie dzięki sieciom mobilnym

GUS: W ubiegłym roku rynek Internetu w Polsce rósł głównie dzięki sieciom mobilnym

W ubiegłym roku przybyło w Polsce milion użytkowników mobilnego Internetu, a ilość danych przesłanych przez klientów tych sieci wzrosła ponad dwukrotnie - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.


Na koniec 2015 z usług szerokopasmowego Internetu w Polsce korzystało 14 mln użytkowników, co oznacza ok. 15 proc. wzrost do roku wcześniej - wynika z dorocznego raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat rynku łączności. Według GUS na koniec 2015 r. liczba użytkowników posiadających dostęp stacjonarny do Internetu pozostawała na tym samym poziomie jak w końcu 2014 r. (ponad 7 mln), przy czym z dostępu stałego opartego na technologii DSL korzystało ok. 2,7 mln użytkowników, a realizowanego za pośrednictwem modemu kablowego ok. 2,6 mln.

Poprzez modemy w sieciach mobilnych łączyło się z Internetem ok. 7 mln użytkowników (w 2014 r. ok. 6 mln). Przy czym bardzo widoczne jest zwiększenie intensywności korzystania z mobilnego internetu - według GUS w 2015 r. przez sieci mobilne przesłano łącznie ponad 555 PB danych, podczas gdy w 2014 r. było to niespełna 248 PB, a wiec przez rok zapotrzebowanie na mobilny transfer danych w Polsce wzrósł ponad dwukrotnie.

Mimo to GUS odnotował, że przychody przedsiębiorstw działających w branży telekomunikacyjnej wzrosły nieznacznie 0,1 proc. do 39,9 mld zł. Miało to wiązek głównie ze spadkiem cen na usługi telekomunikacyjne. Bo choć przychody operatorów z transmisji danych wzrosły przez rok wzrosły (z 13,1 mln zł do blisko 14 mln zl), to spadły w przypadku usługi telefonii stacjonarnej oraz mobilnej.

W 2015 r. usługi w zakresie telefonii stacjonarnej świadczyło 136 operatorów, którzy prowadzili usługi w ramach połączeń lokalnych, międzystrefowych i międzynarodowych. Poza tym na ryku według GUS działało 26 operatorów telefonii mobilnej, 476 świadczących usługi telefonii VoiP oraz 2 533 operatorów oferujących usługi dostępu do Internetu. W tej ostatniej grupie GUS wyróżnił 12 firm świadczących usługi na bazie telewizji kablowej.

Liczba telefonicznych łączy głównych sieci publicznej (tj. standardowych łączy głównych powiększonych o liczbę łączy w dostępach ISDN) wg stanu w dniu 31 XII 2015 r. wyniosła 4,9 mln i była o 8,4 proc. mniejsza niż przed rokiem. W miastach liczba tych łączy wyniosła 4,0 mln (o 10,2 proc. mniej), a na wsi – 969 tys. (o 0,1 proc. mniej). Na 1000 mieszkańców przypadało 128,7 łączy (w miastach – 171,7, a na wsi – 63,5).

Liczba standardowych telefonicznych łączy głównych sieci publicznej według stanu w dniu 31 XII 2015 r. wynosiła 4,2 mln, tj. o 8,5 proc. mniej niż przed rokiem, w tym w miastach – 3,3 mln, a na wsi – 905 tys. W końcu 2015 r. na 1000 mieszkańców przypadało 109,8 łączy. Największą gęstość tej sieci – mierzoną liczbą łączy 1000 mieszkańców – zanotowano w województwach: mazowieckim (138,0), małopolskim (123,1), pomorskim (119,2) i lubuskim (116,1), a najmniejszą – w warmińsko-mazurskim (85,5) oraz w świętokrzyskim (86,5).

W 2015 r. efektem dalszego spadku liczby abonentów telefonii stacjonarnej było zmniejszenie łącznego czasu połączeń za pośrednictwem telefonów stacjonarnych. Połączenia telefoniczne w telefonii stacjonarnej najczęściej wykonywane były w ruchu krajowym, w którym nastąpił spadek łącznego czasu połączeń w stosunku do 2014 r. o 20,0 proc.

Jeśli chodzi o telefonię komórkową to według GUS w ubiegłym roku liczba abonentów (łącznie z użytkownikami pre-paid) wynosiła 56,3 mln i była o 2,3 proc. mniejsza niż w końcu 2014 r. Na 100 mieszkańców przypadało 146,4 abonentów.

W 2015 r. w telefonii ruchomej czas trwania połączeń telefonicznych w ruchu krajowym wzrósł o 9,6 proc. w porównaniu do 2014 r. GUS podliczył też, że w ubiegłym roku Polacy wysłali 52 400 mld SMS-ów, czyli o 404 mln wiadomości tekstowych więcej niż w 2014 r. Operatorzy już drugi rok z rzędu zanotowali wyraźny wzrost zainteresowania tą formą komunikacji. Pod względem liczby wysyłanych SMS-ów na jednego użytkownika Polska wciąż znajduje się powyżej średniej dla państw Unii Europejskiej. Przeciętny użytkownik polskich sieci komórkowych w 2015 roku wysłał 83 wiadomości tekstowe miesięcznie, przy 68 SMS-ach w innych krajach UE. I co ciekawe od 2012 roku wśród krajowych użytkowników znów wzrosła popularność tego kanału komunikacji.

Może to świadczyć o tym, że w naszym kraju rosnąca popularność komunikatorów opartych o media społecznościowe tylko chwilowo wpłynęła na zainteresowanie z korzystania usługi SMS. Potwierdzają to również dane dotyczące liczby wysłanych wiadomości MMS. W 2015 roku użytkownicy sieci mobilnych wysłali łącznie ponad 740 mln wiadomości MMS, czyli o 213 mln więcej niż w roku 2014. Statystyczny Polak w roku 2015 wysłał 13 wiadomości MMS, tj. o 4 więcej niż rok wcześniej.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica