Przejdź do treści

Coraz więcej osób przyjeżdża na konferencje KIKE

Data: 2016-05-30 09:04:00
Coraz więcej osób przyjeżdża na konferencje KIKE

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, izba branżowa, która reprezentuje interesy małych i średnich ISP, istnieje ośmiu lat. Majowa konferencji KIKE była jej osiemnastą edycją. Wchodzimy w pełnoletność – podkreślali organizatorzy. 

- Bariery inwestycyjne, dyskryminujące przepisy prawa – pojedynczy operator może na to ponarzekać sobie przy piwie z kolegą. Aby to móc zmienić, potrzebny jest odpowiedni lobbing i to jest zadanie dla izb gospodarczych. Jeśli chodzi o KIKE to dziś jej głos jest słyszalny podczas konsultacji ważnych dokumentów czy dyskusjach na temat problemów branży – mówił Piotr Marciniak, wiceprezes KIKE. 

O coraz większym znaczeniu Izby świadczy też rosnące z roku na rok zainteresowanie jej konferencją. W 18. majowej edycji konferencji wzięło udział ponad 700 osób. To rekord w historii. Rośnie też liczba wystawców na konferencji, co świadczy, że operatorzy z sektora MSP są dla nich ważnym partnerem w biznesie. 

KIKE zrzesza obecnie 180 członków, z czego 150 płaci regularnie składki. – Miesięczny budżet jest więc stosunkowo skromny i wynosi około 30 tys. zł, ale za tę kwotę udaje się zrobić całkiem sporo. Obecnie KIKE rocznie przedstawia około 100 stanowisk i analiz – poinformował Piotr Marciniak.

Etatowo w KIKE pracuje obecnie siedem osób w dwóch  biurach – w Warszawie i na Śląsku. W ubiegłym roku powstała Akademia KIKE, która realizuje szkolenia dla ISP. 

Jedną z ostatnich inicjatyw w ramach KIKE jest powołanie Grupy Roboczej ds. TV. Związane jest to z tym, że coraz więcej ISP włącza do swej oferty pakiety telewizyjne. Celem GRTV jest reprezentowanie branży w określaniu zasad dostępu do treści telewizyjnych, wdrażania nowych usług multimedialnych oraz monitorowania i stymulowania pozytywnych ram prawnych TV i multimediów.

- Nie chcemy nie chcemy negocjować  z nadawcami  stawek, a spójność zapisów w umowach, żeby np. spory były rozpatrywane w Polsce. Małych operatów nie stać, by batalie sądowe toczyć  zagranicą – mówił podczas konferencji KIKE Andrzej Owczarek, kierownik GRTV.

Deklarował przy tym chęć współpracy w tym zakresie ze wszystkimi izbami gospodarczymi, nadawcami treści i stowarzyszeniami dbającymi o twórców kontentu.

Ważnym tematem dyskusji podczas 18. edycji konferencji  KIKE były dotacje unijne na budowę sieci. Pierwszy konkurs 1.1 POPC już się zakończył, ale nadal wywołuje on emocje w branży ISP, która źle ocenia jego przygotowanie.  Przedstawiono m.in. wyniki ankiety  przeprowadzonej wśród operatorów ISP, na temat pierwszego konkursu 1.1 POPC 

– Wpłynęło  około 100 wypełnionych ankiet. Jedna trzecia firm, z tych które wzięły w niej udział, składała wnioski w konkursie. Znamienne jest, że choć nabór trwał pięć miesięcy, wszystkie firmy, które składały wnioski, zrobiły to w ostatnim tygodniu. Zdecydowana większość operatorów bardzo źle oceniła przygotowanie Centrum Projektów Polska Cyfrowa do tego konkursu. Wielu z nich z tego powodu nie zdecydowało się wystartować w konkursie, choć większość firm, które wypełniły ankietę, miało już doświadczenia z 8.4 POIG i 2.1 PO RPW – mówił Piotr Wiąckiewicz z KIKE.

Z ankiety wynika, że większość firm składała po 1-2 wnioski, choć było sześć podmiotów, które złożyły nawet po sześć wniosków. W konkursie największe problemy operatorzy mieli z załącznikiem nr 4. Blisko jedna trzeci skarżyła się na złą komunikację z CPPC (brak odpowiedzi na kluczowe pytania ze strony tej instytucji), a co czwarty na trudności techniczne ze złożeniem wniosku konkursowego.

Najbardziej uciążliwym warunkiem do spełnienia, według operatorów, były narzucone obszary interwencji (35 proc.) oraz wykazanie się odpowiednim potencjałem finansowym . 

Jako główne powody odstąpienia od  składania wniosków operatorzy wskazywali nieopłacalności inwestycji, zbyt wysokie jej koszty oraz brak wyznaczanych w pobliżu ich działania obszarów konkursowych. W kolejnym naborze oczekują oni takich zmian, jak: przedstawienia atrakcyjniejszych obszarów do inwestycji, uproszczenie zasad naboru, pozostawienia większej swobody w procesie inwestycyjnym.

Eliza Pogorzelska, dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, poinformowała na konferencji, że tylko 5 wniosków na 287, które wpłynęły do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w pierwszym konkursie 1.1 przeszło bez uwag ocenę formalną.  Dodała jednak, że w sumie jest zadowolona z jakości składanych wniosków, bo tych skrajnie źle przygotowanych było niewiele.

– Obecnie wyzywamy przedsiębiorców do uzupełnienia wniosków i myślę, że odsetek tych, które nie przejdą oceny formalnej zamknie się w liczbie jednocyfrowej – mówiła Eliza Pogorzelska.

Cały proces oceny formalnej i merytorycznej, które są prowadzone równolegle, ma być zakończony 9 lipca. Jak podkreślała Pogorzelska, CPPC chce w sierpniu już podpisywać umowy z operatorami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji.

W pierwszym konkursie  POPC wnioski złożono na 154 obszary konkursowe z 229 udostępnionych. W konkursie uczestniczy 129 przedsiębiorców. Dominuje technologia FTTH.

Założenia drugiego  konkursu 1.1 POPC mają być przedstawione branży w czerwcu. Konsultacje w sprawie kryteriów szczegółowych będą się toczyć latem.

– Zasady w drugim rozdaniu nie powinny specjalnie odbiegać od tych, jakie były w pierwszym konkursie POPC. Można się tylko spodziewać, że w kryteriach oceny zostanie zmieniona relacja punktów adresowych do objęcia zasięgiem budowanej infrastruktury w stosunku do wszystkich dostępnych punktów, która w pierwszym konkursie była dość wysoka  – mówiła Eliza Pogorzelska, Drugi konkursu POPC na budowę sieci powinien być ogłoszony na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. – Wnioski będzie trzeba składać w czwartym kwartale tego roku  – mówiła Eliza Pogorzelska. Od dawna natomiast widomo, że Ministerstwu Cyfryzacji zależeć będzie szczególnie na podłączaniu do szybkiej sieci szkół. 

KIKE natomiast w najbliższych dniach czeka Walne Zgromadzenie Członków Izby i wybór zarządu, co będzie miało miejsce 2 czerwca. 

Marek Jaślan 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

GRTV, Eliza Pogorzelska, POPC, Piotr Marciniak, isp, konferencja, KIKE

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie