Aktualności Aktualności Wed, 30 Sep 2020 08:45:38 +0200 Zend_Feed_Writer 1.11.6 (http://framework.zend.com) http://www.polskaszerokopasmowa.pl/rss/id,8.html Trzydzieści pięć projektów ocenionych w IV konkursie Działania 1.1 POPC Tue, 21 Jul 2020 20:19:43 +0200 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/trzydziesci-piec-projektow-ocenionych-w-iv-konkursie-dzialania-1-1-popc.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/trzydziesci-piec-projektow-ocenionych-w-iv-konkursie-dzialania-1-1-popc.html Zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. POPC Tue, 19 May 2020 16:11:10 +0200 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zakonczony-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-iv-konkursie-dzialania-1-1-popc.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zakonczony-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-iv-konkursie-dzialania-1-1-popc.html Zmiany częstotliwości nadawania telewizji naziemnej w województwie zachodniopomorskim Tue, 19 May 2020 16:25:03 +0200 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zmiany-czestotliwosci-nadawania-telewizji-naziemnej-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zmiany-czestotliwosci-nadawania-telewizji-naziemnej-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim.html Aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz Wed, 20 May 2020 15:55:53 +0200 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/aukcja-na-4-rezerwacje-czestotliwosci-z-pasma-3-6-ghz.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/aukcja-na-4-rezerwacje-czestotliwosci-z-pasma-3-6-ghz.html Podsumowanie I konkursu POPC Wed, 20 May 2020 12:59:18 +0200 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/podsumowanie-i-konkursu-popc.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/podsumowanie-i-konkursu-popc.html Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1 Thu, 13 Feb 2020 12:18:01 +0100 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zaktualizowana-lista-obszarow-do-objecia-interwencja-w-czwartym-konkursie-dzialania-1-1.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zaktualizowana-lista-obszarow-do-objecia-interwencja-w-czwartym-konkursie-dzialania-1-1.html Procedury współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci POPC Sat, 02 May 2020 11:23:26 +0200 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/procedury-wspolpracy-miedzyoperatorskiej-w-zakresie-dostepu-do-sieci-popc.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/procedury-wspolpracy-miedzyoperatorskiej-w-zakresie-dostepu-do-sieci-popc.html Kolejny etap regulacji - zapewnienie dostępu do infrastruktury kablowej Sat, 02 May 2020 11:21:07 +0200 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/kolejny-etap-regulacji-zapewnienie-dostepu-do-infrastruktury-kablowej.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/kolejny-etap-regulacji-zapewnienie-dostepu-do-infrastruktury-kablowej.html Rusza postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G Fri, 13 Dec 2019 09:13:01 +0100 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/rusza-postepowanie-konsultacyjne-w.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/rusza-postepowanie-konsultacyjne-w.html Lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1 Thu, 11 Apr 2019 11:43:30 +0200 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/lista-obszarow-do-objecia-interwencja-w-czwartym-konkursie-dzialania-1-1.html http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/lista-obszarow-do-objecia-interwencja-w-czwartym-konkursie-dzialania-1-1.html