Aktualności Aktualności 2021-01-23T18:56:34+01:00 Zend_Feed_Writer http://www.polskaszerokopasmowa.pl/rss/id,8.html <![CDATA[Materiały z warsztatów POPC]]> 2020-12-14T11:20:00+01:00 2020-12-14T11:20:37+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/materialy-z-warsztatow-popc.html Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zorganizował 19 listopada 2020 roku warsztaty on-line dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC. <![CDATA[Warsztaty dla Beneficjentów - rejestracja]]> 2020-11-17T10:50:00+01:00 2020-11-17T10:51:00+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/warsztaty-dla-beneficjentow-rejestracja.html Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, zaprasza na warsztaty, które odbędą się 19 listopada 2020 r. w formie on-line. <![CDATA[Trzydzieści pięć projektów ocenionych w IV konkursie Działania 1.1 POPC]]> 2020-07-22T13:45:00+02:00 2020-07-21T20:19:43+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/trzydziesci-piec-projektow-ocenionych-w-iv-konkursie-dzialania-1-1-popc.html W nawiązaniu do komunikatu na stronie CPPC dotyczącego rozstrzygnięcia IV konkursu dla Działania 1.1 POPC informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej uczestniczył w jednej z trzech części procesu oceny, tj. ocenie merytorycznej II stopnia. <![CDATA[Zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. POPC ]]> 2020-06-05T16:08:00+02:00 2020-05-19T16:11:10+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zakonczony-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-iv-konkursie-dzialania-1-1-popc.html 30 kwietnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na tzw. „dogęszczanie obszarów”. <![CDATA[Zmiany częstotliwości nadawania telewizji naziemnej w województwie zachodniopomorskim]]> 2020-03-29T16:23:00+02:00 2020-05-19T16:25:03+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zmiany-czestotliwosci-nadawania-telewizji-naziemnej-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim.html Dzisiaj w nocy dojdzie do zmiany częstotliwości nadawania programów telewizji naziemnej w ramach Multipleksu 1 oraz 4. Zmiany dotyczą obszarów Białogardu i Koszalina. <![CDATA[Aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ]]> 2020-06-03T15:54:00+02:00 2020-05-20T15:55:53+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/aukcja-na-4-rezerwacje-czestotliwosci-z-pasma-3-6-ghz.html   Realizując strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021, Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce.   Aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r.   <![CDATA[Podsumowanie I konkursu POPC]]> 2020-02-26T12:58:00+01:00 2020-05-20T12:59:18+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/podsumowanie-i-konkursu-popc.html Urząd Komunikacji Elektronicznej podaje podsumowanie realizacji I konkursu działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zawiera ono analizę dotychczasowego funkcjonowania konkursu oraz ocenę wybranych zagadnień, związanych z dostępem hurtowym w sieciach POPC. <![CDATA[Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1]]> 2020-02-13T12:16:00+01:00 2020-02-13T12:18:01+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zaktualizowana-lista-obszarow-do-objecia-interwencja-w-czwartym-konkursie-dzialania-1-1.html W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszona została zaktualizowana lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. <![CDATA[Procedury współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci POPC]]> 2020-05-02T11:21:00+02:00 2020-05-02T11:23:26+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/procedury-wspolpracy-miedzyoperatorskiej-w-zakresie-dostepu-do-sieci-popc.html Prezes UKE przygotował dokument zawierający ujednolicone rekomendacje w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, związanej z obowiązkiem zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC przez Operatorów Sieci Dostępowej, którzy są beneficjentami działania 1.1 POPC. <![CDATA[Kolejny etap regulacji - zapewnienie dostępu do infrastruktury kablowej]]> 2020-05-02T11:19:00+02:00 2020-05-02T11:21:07+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/kolejny-etap-regulacji-zapewnienie-dostepu-do-infrastruktury-kablowej.html 22 stycznia Prezes UKE wydał decyzje regulacyjne określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury kablowej w budynkach mieszkalnych. Zwiększy to konkurencję między operatorami oraz ułatwi dostęp konsumentów do usług telekomunikacyjnych.