Przejdź do treści

PRAWO

Marcin Cichy z aktem powołania na prezesa UKE

Marcin Cichy z aktem powołania na prezesa UKE

Marcin Cichy oficjalnie objął urząd prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Marszałek Marek Kuchciński wręczył mu akt powołania.

czytaj: Marcin Cichy z aktem powołania na prezesa UKE

Inea zwróci abonentom pieniądze z nieuzasadnionych podwyżek

Inea zwróci abonentom pieniądze z nieuzasadnionych podwyżek

Operator telekomunikacyjny z Wielkopolski Inea zobowiązał się do zaoferowania konsumentom zwrotu nienależnie naliczonych opłat – to wynik decyzji Prezesa UOKiK. Aktualni klienci mają miesiąc na zgłoszenie się do spółki po bezprawnie pobrane opłaty, natomiast byli abonenci - trzy miesiące

czytaj: Inea zwróci abonentom pieniądze z nieuzasadnionych podwyżek

Pavel Ignatov / Photogenica

USA nie mają już technicznej kontroli nad Internetem

1 października br. wygasła umowa pomiędzy ICANN - organizacją odpowiedzialną za administrowanie systemem domen internetowych, koordynacją przydzielania adresów IP, rejestracją protokołów komunikacji - a rządem USA. Oznacza to, że sprawowany dotychczas przez amerykańską administrację nadzór nad tymi ważnymi funkcjami przechodzi do globalnej społeczności Internetu.

czytaj: USA nie mają już technicznej kontroli nad Internetem

Pablo Eder  Photogenica

UKE: Sieci regionalne mogą zmieniać i urealniać ofertę

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaniepokoił się, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni zainteresowani korzystaniem z usług Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) zgłaszają problemy związane z negocjowaniem warunków współpracy określonych w ofertach ramowych RSS. Według UKE, wśród niektórych operatorów RSS funkcjonuje błędne przeświadczenie, że warunki takiego dostępu nie mogą być negocjowane i zmieniane po ich zatwierdzeniu przez Prezesa UKE, a tak nie jest. RSS-y zawsze mogą zmodyfikować ofertę ramową i przekazać ją do akceptacji Prezesa UKE.

czytaj: UKE: Sieci regionalne mogą zmieniać i urealniać ofertę

Powstał kodeks ochrony danych w chmurze

Powstał kodeks ochrony danych w chmurze

Dostawcy usług infrastruktury chmurowej w Europie (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe, CISPE), nowo utworzona koalicja ponad 20 dostawców usług chmurowych działających na terenie Europy, ogłosiła wprowadzenie pierwszego w historii kodeksu postępowania w dziedzinie ochrony danych. Zgodnie z tym dokumentem dostawcy usług infrastruktury chmurowej zobowiązani są do oferowania swoim klientom możliwości przetwarzania i magazynowania danych wyłącznie w obrębie terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

czytaj: Powstał kodeks ochrony danych w chmurze

Komisja Europejska ma wątpliwości w kwestii rozdziału pasm LTE w Polsce

Komisja Europejska ma wątpliwości w kwestii rozdziału pasm LTE w Polsce

Komisja Europejska rozpoczęła procedurę przeciwko Polsce w związku z przyznaniem bez aukcji częstotliwości superszybkiego internetu LTE spółce Sferia.  Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Komunikacji Elektronicznej zapewniają, że na pewno będą współpracować z KE, by rozwiać jej wątpliwości w tej sprawie.

czytaj: Komisja Europejska ma wątpliwości w kwestii rozdziału pasm LTE w Polsce

UKE sprawdzi dokładność danych zebranych podczas inwenteryzacji

UKE sprawdzi dokładność danych zebranych podczas inwenteryzacji

W związku z opublikowaną 16 września br. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji listą białych plam NGA, przedsiębiorcy telekomunikacyjni wskazują na niepoprawność danych inwentaryzacyjnych. 

czytaj: UKE sprawdzi dokładność danych zebranych podczas inwenteryzacji

CPPC udostępniło wzory weksli i deklaracji wekslowych zabezpieczających umowy w POPC

CPPC udostępniło wzory weksli i deklaracji wekslowych zabezpieczających umowy w POPC

Benficjenci POPC mogą  zapozanć się z wzorami weksli wraz z deklaracjami wekslowymi oraz instrukcją wypełniania weksli własnych in blanco.

czytaj: CPPC udostępniło wzory weksli i deklaracji wekslowych zabezpieczających umowy w POPC

 Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z podpisem prezydenta

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał  ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Stanowi ona podwaliny do funkcjonowania w Polsce rozporządzenia eIDAS w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

czytaj: Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z podpisem prezydenta

UKE przygotowuje się do startu Punktu Informacyjnego do spraw telekomunikacji

UKE przygotowuje się do startu Punktu Informacyjnego do spraw telekomunikacji

UKE podał informację o sposobie przekazywania w terminie do dnia 1 października 2016 r. do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa UKE informacji przez operatorów sieci, zarządców dróg oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województwa.


czytaj: UKE przygotowuje się do startu Punktu Informacyjnego do spraw telekomunikacji

przeczytaj_tresc_ponownie