Przejdź do treści

Poradnik UKE dla operatorów jak uzyskać dostęp do infrastruktury

Data: 2014-10-09 12:21:00
Poradnik UKE dla operatorów jak uzyskać dostęp do infrastruktury

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił "Poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących uzyskać dostęp do infrastruktury lub nieruchomości na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych", który stanowi zbiór informacji przydatnych, zarówno dla operatorów, jak i podmiotów zobowiązanych do udzielenia dostępu.

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa), a wraz z nią instytucje: dostępu do budynku oraz dostępu do infrastruktury technicznej, weszła w życie 10 lipca 2010 r. Istotne nowe zapisy w megaustawie zaczęły obowiązywać  od  17 grudnia 2012 r. Zmieniły nie tylko obowiązki i uprawnienia stron, ale również sposób prowadzenia  przez Prezesa UKE postępowań administracyjnych. Nowe przepisy oraz trudności w ich interpretacji i stosowaniu spowodowały kłopoty m.in. z właściwym formułowaniem wniosków przez podmioty uprawnione do żądania dostępu i wpłynęły na opóźnienia w postępowaniach administracyjnych. W związku z tym, Prezes UKE przygotował i poddał do konsultacji z rynkiem w 2013 r. stanowiska dotyczące obowiązku zapewnienia dostępu wynikającego z art. 30 megaustawy oraz art. 139 Pt.

Duża liczba postępowań administracyjnych prowadzonych aktualnie przez Prezesa UKE w tym zakresie pokazuje, że najwięcej problemów sprawiają przedsiębiorcom telekomunikacyjnym kwestie formalne, których wnioskujący musi dopełnić, aby zarówno w trakcie negocjacji z podmiotem zobowiązanym do udzielenia dostępu i na gruncie postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Prezesa UKE, jego wniosek był skuteczny.

Poradnik stanowi również odpowiedź Prezesa UKE na problemy zgłaszane przez rynek telekomunikacyjny podczas spotkań w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych działający przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz zdefiniowane przez Prezesa UKE w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

Poradnik określa kolejne działania jakie musi podjąć przedsiębiorca telekomunikacyjny zainteresowany dostępem, by prawidłowo ustalić charakter przysługującego mu uprawnienia,  przyspieszyć proces uzyskiwania dostępu w drodze zawarcia komercyjnej umowy z podmiotem zobowiązanym do udzielenia dostępu albo w drodze decyzji administracyjnej, zastępującej umowę między stronami.

Prezes UKE ma nadzieję, że przygotowane opracowanie pomoże przezwyciężyć trudności zgłaszane przez podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym i ułatwi stosowanie instrumentów prawnych, określonych w megaustawie i Prawie telekomunikacyjnym, zarówno na etapie negocjacji warunków dostępu, podpisywania umów jak i postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE, co przełoży się na wzrost konkurencji, a w konsekwencji przyniesie wymierne korzyści użytkownikom końcowym.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, poradnik, megaustwa, dostęp do infrastruktury, operatorzy, prawo

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie