Przejdź do treści

Opinie prawne

Stanowisko resortu cyfryzacji  jak kwalifikować wydatki z tytułu IRU

Stanowisko resortu cyfryzacji jak kwalifikować wydatki z tytułu IRU

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło stanowisko w sprawie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku  zawarcia umowy IRU w modelu dzierżawy oraz kwalifiklaności takiej umowy.

czytaj: Stanowisko resortu cyfryzacji jak kwalifikować wydatki z tytułu IRU

Poradnik dla jst o zamówieniach publicznych przy inwestycjach w sieci szerokopasmowe

Poradnik dla jst o zamówieniach publicznych przy inwestycjach w sieci szerokopasmowe

W ramach portalu Polska Szerokopasmowa prezentujemy kolejną opinię prawna, której celem jest ułatwienie samorządom prowadzenia inwestycji w sieci szerokopasmowe.

czytaj: Poradnik dla jst o zamówieniach publicznych przy inwestycjach w sieci szerokopasmowe

Opinia prawna nt. przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe

Opinia prawna nt. przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe

W ramach portalu Krajowego Forum Szerokopasmowego kontynuujemy publikację opinii prawnych, których celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzenie inwestycji w sieci szerokopasmowe.

czytaj: Opinia prawna nt. przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe

Jak dostosować umowy o budowę sieci regionalnych do międzynarodowych standardów

Jak dostosować umowy o budowę sieci regionalnych do międzynarodowych standardów

W ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępniamy kolejne opracowanie, którego celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

czytaj: Jak dostosować umowy o budowę sieci regionalnych do międzynarodowych standardów

Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty budowy linii światłowodowych na podbudowie słupowej sieci energetycznej

Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty budowy linii światłowodowych na podbudowie słupowej sieci energetycznej

W ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępniamy kolejne opracowanie, którego celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

czytaj: Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty budowy linii światłowodowych na podbudowie słupowej sieci energetycznej

Kwalifikowalność wydatków w RPO i programie Rozwoju Polski Wschodniej

Kwalifikowalność wydatków w RPO i programie Rozwoju Polski Wschodniej

W ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępniamy kolejne opracowania prawne, których celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

czytaj: Kwalifikowalność wydatków w RPO i programie Rozwoju Polski Wschodniej

Usługi i warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej

Usługi i warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej

W ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępniamy kolejne opracowania prawne, których celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

czytaj: Usługi i warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej

Wzór oferty  ramowej o dostępie telekomunikacyjnym dla jst

Wzór oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym dla jst

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował na potrzeby projektów budowy sieci szerokopasmowych finansowanych z funduszy unijnych wzór oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).

czytaj: Wzór oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym dla jst

przeczytaj_tresc_ponownie