Przejdź do treści

Artykuły

Anatolii Babii / Photogenica

UKE: najczęstsze pytania dotyczące regulacji regionalnych sieci

Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował „Najczęściej zadawane pytania” dotyczące warunków zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych oraz przygotował opinię do stanowisk złożonych w toku konsultacji środowiskowych, zebranych w „Zestawieniu uwag i propozycji”, odnośnie projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”. Dokumenty zostały utworzone w ramach projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”.

czytaj: UKE: najczęstsze pytania dotyczące regulacji regionalnych sieci

kuzma / Photogenica

Pierwsza sieć regionalna z cennikiem zatwierdzonym przez UKE

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził ceny dostępu hurtowego proponowane przez operatora infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Jest to pierwsza tego typu opinia dla regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS) budowanych ze wsparciem funduszy unijnych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził ceny dostępu hurtowego proponowane przez operatora infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Jest to pierwsza tego typu opinia dla regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS) budowanych ze wsparciem funduszy unijnych.

czytaj: Pierwsza sieć regionalna z cennikiem zatwierdzonym przez UKE

adrianhancu / Photogenica

Do zgody w kwestii roamingu i neutralności sieci w UE na razie daleko

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych poświęcone wynikom Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z 27 listopada 2014 r. oraz przyszłości projektu rozporządzenia dotyczącego wspólnego rynku telekomunikacyjnego.

czytaj: Do zgody w kwestii roamingu i neutralności sieci w UE na razie daleko

VIKTOR Zadorozhniy / Photogenica

UKE preferuje elastyczne podejście przy kalkulacji cen w sieciach regionalnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował oczekiwane przez samorządy budujące infrastrukturę szkieletowo-dystrybucyjną stanowisko odnośnie do zasad ustalania cen usług w regionalnych sieciach szerokopasmowych budowanych ze wsparciem środków publicznych. Prezes UKE podkreśla w nim, że stawki hurtowe powinny przede wszystkim zachęcać do budowy sieci ostatniej mili i umożliwiać świadczenie usług dla klientów w białych plamach.

czytaj: UKE preferuje elastyczne podejście przy kalkulacji cen w sieciach regionalnych

KSTiT: Jakość usług telekomunikacyjnych coraz ważniejsza

KSTiT: Jakość usług telekomunikacyjnych coraz ważniejsza

Regulatorzy rynków telekomunikacyjnych w Europie coraz większą wagę przywiązują do monitorowania jakości usług świadczonych przez operatorów. W Polsce niebawem ruszą pomiary w sieciach  mobilnych a UKE przygotowuje narzędzie pomiarowo-kontrolne do oceny parametrów jakości sieci szerokopasmowych budowanych ze wsparciem  funduszy unijnych.

czytaj: KSTiT: Jakość usług telekomunikacyjnych coraz ważniejsza

VIKTOR Zadorozhniy / Photogenica

UKE otwiera dyskusję na temat kalkulacji cen w sieciach regionalnych

Szukanie złotego środka - tak można podsumować projekt stanowiska UKE, w którym przedstawia propozycję zasad kalkulacji stawek za hurtowe usługi w sieciach regionalnych wybudowanych ze wsparciem środków unijnych.  Powinny one przede wszystkim zachęcać do budowy sieci ostatniej mili i umożliwiać świadczenie usług w cenach akceptowalnych dla klientów w białych plamach.

czytaj: UKE otwiera dyskusję na temat kalkulacji cen w sieciach regionalnych

norebbo / Photogenica

Batalia o uwolnienie hurtowego rynku szerokopasmowego w 76 gminach

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że skierował do organów UE, tj. Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz krajowych organów regulacyjnych w innych państwach członkowskich,  projekt decyzji w sprawie deregulacji świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego.

czytaj: Batalia o uwolnienie hurtowego rynku szerokopasmowego w 76 gminach

adrianhancu / Photogenica

Parlament Europejski za zniesieniem roamingu i Internetem bez dyskryminacji

W Parlamencie Europejskim odbyło się wczoraj głosowanie nad rozporządzeniem o jednolitym rynku telekomunikacyjnym. Najwięcej emocji wzbudziło zniesieniem opłat roamingowych, co miałoby nastapić od  grudnia 2015 r.

czytaj: Parlament Europejski za zniesieniem roamingu i Internetem bez dyskryminacji

photogenica

Poradnik: Jak operator powinien postępować w sytuacji kradzieży kabli

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przygotowała poradnik postępowania w razie kradzieży kabli lub dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Opisano w nim kolejne kroki w postępowaniu w przypadkach tych przykrych zdarzeń.

czytaj: Poradnik: Jak operator powinien postępować w sytuacji kradzieży kabli

Decyzje w sporach między operatorami a spółdzielniami będą wydawane szybciej

Decyzje w sporach między operatorami a spółdzielniami będą wydawane szybciej

Jednym z kluczowych elementów dla właściwej interpretacji artykułu 30 ust. ustawy szerokopasmowej, który reguluje zasady, na jakich właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić operatorom telekomunikacyjnym dostęp do nieruchomości, jest zdefiniowanie i odróżnienie pojęcia „opłaty” od pojęcia „kosztu” – mówią Joanna Bąkowska (na zdjęciu z lewej)  i Joanna Sikora z Departamentu Rozwoju Infrastruktury w UKE .

czytaj: Decyzje w sporach między operatorami a spółdzielniami będą wydawane szybciej

przeczytaj_tresc_ponownie