Przejdź do treści

KE chce nowego ładu i szybszych inwestycji na rynku telekomunikacyjnym

Data: 2016-09-20 12:26:00
adrianhancu / Photogenica

Komisja Europejska w ubiegłym tygodniu przedstawila plan reformy przepisów dotyczących telekomunikacji, która ma ułatwić inwestycje w tym sektorze oraz zapewnić powszechny dostęp do internetu, w tym do szybkiej sieci bezprzewodowej.

- Łączność jest nam potrzebna. Potrzebuje jej gospodarka. Potrzebują jej ludzie. Dlatego musimy w nią inwestować - podkreślał w swym przemównieniu szef Komijsi Europejskiej Jean-Claude Juncker.  - Proponujemy wyposażenie każdej europejskiej wsi, każdego miasta w bezpłatny dostęp do bezprzewodowej łączności internetowej - dodał. Jednym z punktów proponowanej reformy jest bowiem tzw.  inicjatywa WiFi4EU, czyli uruchomineie bezpłatnych punktów dostępu do Wi-Fi. 

Jak podkreśla KE w pracy, w domu lub podczas podróży Europejczycy potrzebują dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Pobudzanie inwestycji w sieci o dużej przepustowości ma coraz większe znaczenie w edukacji, opiece zdrowotnej, przemyśle wytwórczym i w transporcie. 

Aby sprostać tym wyzwaniom i utworzyć podstawy cyfrowej przyszłości Europy, KE przedstawiła trzy cele strategiczne, które należy osiągnąć do 2025 r.:

1. Wszystkie główne podmioty pobudzające rozwój społeczno-gospodarczy, takie jak szkoły, uniwersytety, ośrodki badawcze, węzły transportowe, wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne (takie jak szpitale i organy administracji) oraz przedsiębiorstwa oparte na technologiach cyfrowych powinny mieć dostęp do łączności o szczególnie dużej przepustowości – tzw. łączności gigabitowej – (czyli takiej, która umożliwia użytkownikom pobieranie/wysyłanie 1 gigabitu danych na sekundę).

2. Wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, na obszarach wiejskich i miejskich, powinny mieć dostęp do połączeń o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, które można następnie zwiększyć do Gb/s.

3. Wszystkie obszary miejskie, a także główne drogi i koleje powinny mieć niezakłócony zasięg sieci komórkowej piątej generacji (5G). Jako cel pośredni do realizacji w terminie do 2020 r. zasięg 5G powinien być dostępny komercyjnie przynajmniej w jednym z głównych miast europejskich w każdym państwie członkowskim.

KE szacuje, że te wszystkie cele wymagają nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 500 mld euro z czego 360 mld euro zostanie zainwestowanych w ramach rutynowych działań na rynku telekomunikacyjnych. Brakuje zatem 155 mld euro, z czego prawie 100 mld euro na zapewnienie 100-megabitowego dostępu dla wszystkich gospodarstw domowych na terenach wiejskich. Komisja stwierdza, że sprostanie potrzebom inwestycyjnym wymaga nowego ładu prawnego na rynku telekomunikacyjnym, który po raz ostatni był ustalany w 2009 r.

W związku z tym Komisja zaproponowała nowy europejski kodeks łączności elektronicznej, obejmujący wybiegające w przyszłość i uproszczone przepisy zwiększające atrakcyjność inwestycji w nową infrastrukturę najwyższej jakości z punktu widzenia wszystkich przedsiębiorstw z całej UE, zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym. Inwestycje, do których zachęcą nowe ramy prawne, mogłyby w najbliższej dekadzie (do 2025 r.) zwiększyć nasz PKB o dodatkowe 910 mld euro i umożliwić utworzenie 1,3 mln nowych miejsc pracy.

Oprócz kodeksu Komisja przedstawiła również plan działania w celu wdrożenia 5G w całej Europie od 2018 r. Może to doprowadzić do stworzenia dwóch milionów miejsc pracy w UE.

Kolejnym kluczowym elementem przedstawionego dzisiaj pakietu dotyczącego łączności jest inicjatywa WiFi4EU, która ma ułatwić udostępnienie wszystkim mieszkańcom UE bezpłatnych punktów dostępu do WiFi.

Takie punkty miałyby się znajdować na przykład w budynkach publicznych i w ich pobliżu, w ośrodkach zdrowia, parkach lub na placach. Początkowy budżet inicjatywy wynosi 120 mln euro. Ma ona na celu utworzenie systemu bonów publicznych, który może zapewnić łączność w tysiącach miejsc w przestrzeni publicznej, generując 40-50 mln połączeń Wi-Fi dziennie. Ke podkreśla, że środki finansowe na zainstalowanie lokalnych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu powinny zostać udostępnione szybko, po zatwierdzeniu inicjatywy przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. Do 2020 r. korzyści z realizacji tego nowego projektu powinno odnieść od 6 do 8 tys. lokalnych społeczności. Zgodnie z dyrektywą o handlu elektronicznym lokalne władze oferujące te usługi obywatelom nie ponosiłyby odpowiedzialności za treść przesyłanych danych.

Nowy europejski kodeks łączności przewiduje następujące cele:

- Większa konkurencyjność i przewidywalność inwestycji: Niezależnie od tego, w którym sektorze prowadzą działalność, inwestorzy potrzebują długoterminowej przewidywalności. Oznacza to stabilne otoczenie regulacyjne, dzięki któremu zmniejszą się różnice w praktykach regulacyjnych w poszczególnych krajach UE. Kodeks ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy wymaga tego interes użytkownika końcowego oraz jeżeli uzgodnienia handlowe między operatorami nie przynoszą konkurencyjnych rezultatów. Nowy kodeks znacznie ogranicza regulacje, w przypadku gdy konkurujący ze sobą operatorzy wspólnie inwestują w wysokoprzepustowe sieci, i ułatwia mniejszym podmiotom udział w projektach inwestycyjnych dzięki łączeniu kosztów, eliminowaniu barier itp. Nowe przepisy powodują, że inwestycje są bardziej przewidywalne dla pionierów na rynku, którzy decydują się inwestować w takie sieci na obszarach mniej opłacalnych, takich jak obszary wiejskie. W nowym kodeksie chodzi nie tylko o konkurencję o dostęp do sieci, lecz również o konkurencję o inwestycje w tego rodzaju sieci (więcej szczegółów w odpowiedziach na pytania).

- Lepsze wykorzystanie częstotliwości radiowych: Zmniejszenie różnic między praktykami regulacyjnymi w poszczególnych krajach UE jest szczególnie istotne w dziedzinie widma radiowego, które jest podstawowym elementem łączności bezprzewodowej. W kodeksie proponuje się długie okresy licencji w połączeniu z bardziej rygorystycznymi wymogami dotyczącymi skutecznego i efektywnego użytkowania widma. Komisja proponuje także koordynowanie podstawowych parametrów, takich jak terminy przydzielania częstotliwości, aby zapewnić terminowe uwolnienie widma na rynku UE, oraz bardziej zintegrowaną politykę w zakresie widma w całej UE w celu zapewnienia pełnego zasięgu bezprzewodowego w całej UE.

Lepsza ochrona konsumentów w obszarach, w których ogólne przepisy dotyczące ochrony konsumentów nie uwzględniają potrzeb charakterystycznych dla poszczególnych sektorów. Zaktualizowane przepisy ułatwiają zmianę dostawcy, w przypadku gdy konsumenci zakupili pakiety (obejmujące telefonię, telewizję, internet, telefony komórkowe itp.), i zapewniają członkom grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji (takich jak osoby starsze, niepełnosprawne i osoby pobierające zasiłki socjalne) prawo do przystępnych cenowo umów o dostęp do internetu.

- Środowisko internetu bezpieczniejsze dla użytkowników oraz bardziej sprawiedliwe reguły gry dla wszystkich podmiotów: Wybrane przepisy zostały rozszerzone na nowe podmioty oferujące online takie same usługi jak tradycyjne podmioty gospodarcze, w celu zapewnienia, że przestrzegane będą wymogi bezpieczeństwa (zapewnienie bezpieczeństwa sieci i serwerów). Przepisy przewidują również zapewnienie użytkownikom w przyszłości możliwości uzyskania połączenia z unijnym numerem alarmowym 112 za pośrednictwem tego rodzaju usług. Użytkownicy nie będą musieli ponosić za to żadnych dodatkowych kosztów.

W ramach przedstawionego pakietu wniosków legislacyjnych Komisja proponuje również wzmocnienie roli krajowych organów regulacyjnych i agencji BEREC w celu zapewnienia spójnego i przewidywalnego stosowania przepisów na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz ograniczenia obecnej fragmentacji i wyeliminowania niespójności.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

inwestcyje, technologia 5G, Jean-Claude Juncker, WiFi4EU, europejski kodeks łączności, Komisja Europejska

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie