Przejdź do treści

Fondlar wygrywa batalię o Dolnośląską Sieć Szerokopasmową

Data: 2015-07-15 11:54:00
Fondlar wygrywa batalię o Dolnośląską Sieć Szerokopasmową

O tym kto będzie operatorem infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej przesądziła sądowa batalia. Bo choć zarząd regionu nie miał ochoty podpisywać umowy z wybraną w grudniu ubiegłego roku do tego zadania firmą Fondlar, to sądy nie podzieliły przestawianych przez władze województwa argumentów.

"Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie ze skargi Fondlar na działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) w przedmiocie czynności podjętych w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury DSS, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci, w którym uchylił zaskarżoną czynność odwołania postępowania. Sąd podzielił stanowisko i argumentację naszej spółki i w krótkim uzasadnieniu wskazał, że nie można odwołać postępowania po jego zakończeniu, a zakończyło się ono w dniu 30-01-2015" - napisał Fondlar w komunikacie.  

Władze Dolnego Śląska prawdopodobnie nie odwołają się od tego orzeczenia. Na ich niekorzyść przemawia też bowiem wcześniejsze orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który m.in. zakazał wszczynanie urzędowi marszałkowskiemu  kolejnego postępowania w przedmiocie wyboru operatora DSS lub podejmowania innych czynności, których przedmiotem jest powierzenie zadań lub udzielenie koncesji lub udzielenie zamówienia publicznego na operowanie wybudowaną infrastrukturą.

A odmawiając podpisania umowy z Fondlarem władze województwa zapowiadały m.in., że ponownie rozpiszą specyfikację przetargową i przeprowadzą nowe postępowanie koncesyjne w sprawie wyboru operatora infrastruktury. Sąd w swym orzeczeniu takie działania zablokował. Składając więc odwołanie od decyzji WSA UMWD mógłby osiągnąć co najwyżej tyle, że infrastruktura DSS leżałaby odłogiem niewykorzystana i 1605 km sieci światłowodowej mogłaby być udostępniona operatorom sieci ostatniej mili być może dopiero za 2-3 lata.

Rzecznik marszałka Jarosław Perduta skomentował dla Radia Wrocław  sytuację w jakiej znalazł się UMWD następująco: „Zarząd województwa wstrzymał się z podpisaniem umowy z firmą Fondlar, ponieważ wokół działalności firmy (albo jej wcześniejszego braku w zasadzie) i jej udziału w postępowaniu pojawiło się wiele poważnych wątpliwości. Efektem tych wątpliwości było zgłoszenie sprawy do zbadania odpowiednim służbom. Nie wiemy jeszcze, jakie będą efekty tego badania. Dzisiejszy wyrok sądu administracyjnego nie rozwiewa naszych wątpliwości i ich w żaden sposób nie dotyczy. Wskazuje jedynie, że procedury podjęte w urzędzie były prawidłowe, zostały zakończone i w związku z tym nie ma podstaw do odstąpienia od podpisania umowy. Tym samym będziemy prawdopodobnie zmuszeni do podpisania umowy z partnerem, który w naszej opinii nie daje gwarancji najkorzystniejszego wykorzystania stworzonej infrastruktury, ale który jednocześnie spełnił wszystkie wymogi formalne, żeby w procesie koncesyjnym wziąć udział. Jeśli dojdzie do podpisania umowy, a zapewne tak będzie, będziemy musieli bardzo uważnie śledzić poczynania firmy, która będzie operatorem mienia publicznego o wartości ponad 200 mln złotych. To ogromna odpowiedzialność i mam nadzieję, że spółka tę odpowiedzialność uniesie”.

Eugeniusz Kowalik, prezes Fondlaru uważa zastrzeżenia UMWD wobec jego firmy za śmieszne. Przypomina, że jego firma spełniła wszystkie warunki niezbędne do podpisania umowy, między innymi wpłaciła na konto UMWD kwotę 10 mln zł jako gwarancję dobrego wykonania usługi oraz dostarczyła ubezpieczenie OC na kolejne 10 mln zł.

- Po wyroku WSA urząd nie skontaktował się jeszcze z nami w sprawie podpisania umowy. Chcemy zrobić to jak najszybciej. Nie będziemy jednak czekać w nieskończoność i zwrócimy się do sądu o wydanie decyzji nakazującej podpisanie umowy – zapowiada Eugeniusz Kowalik.

Jego firma będzie miala 18 tygodni od podpisania umowy na uruchomienie usług. – Na pewno chcemy wystartować tym roku. Oferty na dostawę sprzętu aktywnego do nas wpłynęły, ponieważ prowadziliśmy postępowanie przed decyzją UMWD o niepodpisywaniu z nami umowy. Zamierzamy szybko przeprowadzić konsultacje w sprawie cennika usług hurtowych. Zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu usług – podkreśla Eugeniusz Kowalik.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

operator infrastruktury, Dolny Śląsk, dolnośląskie, sądy, WSA, sieci regionalne, UMWD, DSS, fondlar

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie