Przejdź do treści

PORADNIKI

Jak przygotować internetowy serwis dla wykluczonych cyfrowo

Jak przygotować internetowy serwis dla wykluczonych cyfrowo

Fundacja Widzialni opublikowała pierwszy z zaplanowanej serii wydawniczej, „Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0”. Opracowanie wyjaśnia, w jaki sposób serwisy internetowe powinny być przygotowywane, aby były dostępne dla jak największej liczby użytkowników wykluczonych cyfrowo.

czytaj: Jak przygotować internetowy serwis dla wykluczonych cyfrowo

ginasanders / Photogenica

Inwestycje a środowisko

Generalna Dyrekcji Ochrony Środowiska udostępniła opracowania kluczowe dla działalności inwestycyjnej.

czytaj: Inwestycje a środowisko

Kristian Kirk Mailand / Photogenica

Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniło opracowany przez Centrum Zamówień Publicznych wspólnie z DHV POLSKA "Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych".

czytaj: Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych

altomedia Photogenica

Poradnik dla urbanistów

Urząd Komunikacji Elektornicznej opracował poradnik pt. „Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny - praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych", który stanowi podsumowanie warsztatów regionalnych prowadzonych przez urząd wspólnie z urbanistami.

czytaj: Poradnik dla urbanistów

blueximages / Photogenica

Zbiór tekstów źródłowych o PPP

EPEC (Europejskie Centrum Wiedzy PPP) opublikował drugą wersję dokumentu Przewodnik po materiałach informacyjnych. Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno - prywatnego.

czytaj: Zbiór tekstów źródłowych o PPP

Scott Betts / Photogenica

FWW wydała poradnik jak budować portal lokalny

"Portal lokalny. 20 kroków do użytecznego serwisu internetowego gminy, regionu, miejscowości" to piąty poradnik wydany w ramach programu e-VITA III, który jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

czytaj: FWW wydała poradnik jak budować portal lokalny

Kirill Makarov / Photogenica

"Ostatnia mila" - poradnik FWW i UKE

„Ostatnia mila” – nowy poradnik Fundacji Wspomagania Wsi i UKE już dostępny.„Ostatnia mila. Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej” to trzeci poradnik wydany przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Poradnik skierowany jest do wszystkich, którzy chcą świadczyć usługi dostępu do Internetu dla abonentów prywatnych i instytucji. Zawiera informacje pomocne dla przedsiębiorców, ale także samorządów, planujących budowę lub rozwój sieci dostępowych.

czytaj: "Ostatnia mila" - poradnik FWW i UKE

Kheng Ho Toh / Photogenica

Poradnik - wykorzystanie PPP przy inwestycjach telekomunikacyjnych

Wyjaśnienia w sprawie zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do projektów budowy sieci szerokopasmowych z wykorzystaniem funduszy unijnych.

czytaj: Poradnik - wykorzystanie PPP przy inwestycjach telekomunikacyjnych

wu kailiang/Photogenica

Podręcznik budowy sieci FTTH

FTTH Council udostępnia na swoich stronach internetowych podręcznik budowy sieci FTTH (w języku angielskim).

czytaj: Podręcznik budowy sieci FTTH

Dusit Panyakhom / Photogenica

PPP w telekomunikacji - ekspertyza prawna dla Ministerstwa Infrastruktury

Biuro prawne Domański Zakrzewski Palinka przygotowało dla Ministerstwa Infrastruktury ekspertyzę prawną na temat możliwości zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST)  umów z przedsiębiorcami prywatnymi na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego odnośnie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

czytaj: PPP w telekomunikacji - ekspertyza prawna dla Ministerstwa Infrastruktury

przeczytaj_tresc_ponownie