Przejdź do treści

O nas

Data: 2012-01-18 08:51:28

Portal Polska Szerokopasmowa jest tworzony w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Stanowi on zespół zintegrowanych portali internetowych zawierających informacje dla przedsiębiorców, obywateli oraz administracji publicznej, a także materiały informacyjno-edukacyjne poświęcone problemom inwestycji szerokopasmowych, łączności cyfrowej, cyfryzacji, nowych mediów i szeroko pojętej komunikacji elektronicznej. W ramach portalu dostępne będą także bazy danych i bazy wiedzy.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, o nas

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie