O nas

Portal Polska Szerokopasmowa jest tworzony w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Stanowi on zespół zintegrowanych portali internetowych zawierających informacje dla przedsiębiorców, obywateli oraz administracji publicznej, a także materiały informacyjno-edukacyjne poświęcone problemom inwestycji szerokopasmowych, łączności cyfrowej, cyfryzacji, nowych mediów i szeroko pojętej komunikacji elektronicznej. W ramach portalu dostępne będą także bazy danych i bazy wiedzy.