Przejdź do treści


Konferencja KFS 11 kwietnia.2013

Relacja filmowa z pierwszej części  Konferencji KFS.

Prelegenci: Lidia Kozłowska - Z-ca Prezesa UKE, Stanisław Dąbek- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rafał Sukiennik- Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Maciej Bułkowski – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojciech Cerba- Prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Relacja filmowa z drugiej części Konferencji KFS.

Prelegenci: Igor Kowalczyk- Przedstawiciel Projektu „Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”,
Aleksandra Kwiatkowska – Z-ca Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Joanna Sikora i Departamentu Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej Maciej Koziara- Departament Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznejpowrót

przeczytaj_tresc_ponownie