Przejdź do treści

Relacja i prezentacje z Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego

Data: 2014-05-21 11:05:00
Relacja i prezentacje z Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego

Prawie 250 uczestników, w tym przedstawicieli operatorów sieci szerokopasmowych, urzędów marszałkowskich i przedstawicieli władz lokalnych  uczestniczyło w kolejnej edycji Konferencji KFS, która odbyła się 20 maja 2014 r. w Warszawie. Uczestnicy, oprócz spraw bieżących, wzięli tym razem pod lupę budowane właśnie wojewódzkie sieci szerokopasmowe, z których niebawem będą mogli zacząć korzystać użytkownicy indywidualni.

Konferencję otworzyła Lidia Kozłowska, Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która zwróciła uwagę na fakt, że niektóre tematy towarzyszą Konferencji KFS od  samego początku i są przedstawiane na różnych etapach rozwoju wraz z kluczowymi zmianami, które w międzyczasie nastąpiły.
Marek Ostanek, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE poinformował, że kraje Unii Europejskiej podejmują podobne inicjatywy inwentaryzacji sieci, co UKE.
– Nie jesteśmy wyjątkiem od reguły, zbieranie informacji o zmianach w sieciach w większości krajów europejskich to już jest norma – powiedział Marek Ostanek.
Przedstawił planowane zmiany w SIIS (System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej), które będą obowiązywać od 1 czerwca br. Większość ma charakter kosmetyczny. Wśród zasadniczych wymienił termin 31 marca jako stały dla zakończenia inwentaryzacji i przekazania UKE informacji o infrastrukturze. Kolejną istotną zmianą będzie wyłącznie elektroniczna forma dostarczania informacji.  Nowością ma być moduł do pozyskiwania informacji o inwestycjach wspartych programami PO IG 8.3 i 8.4.
O Ramowej Ofercie UKE dla Operatora Infrastruktury (OI) mówiła Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE. Przypomniała, że sieci regionalne zbudowane z funduszy unijnych mają  być udostępniane  operatorom hurtowym, którzy z kolei będą mogli oferować dostęp operatorom telekomunikacyjnym.  UKE ze swojej strony oferuje Operatorom Infrastruktury, albo samorządom (kto jest, lub będzie OI zależy od regionu, więc stosowała to pojęcie zamiennie) różnego rodzaju pomoc.
– Zdajemy sobie sprawę, że wiele samorządów nie ma doświadczenia w zarządzaniu siecią – powiedziała Marzena Śliz
Zakres Umowy Ramowej obejmuje m.in. określanie zasad współpracy z operatorami końcowymi, rozstrzyganie sporów, ale i wzory odpowiednich formularzy do wykorzystania.
Pani Marzena Śliz na zakończenie dodała, że opłaty za korzystanie z szerokopasmowych sieci regionalnych mają prawo się różnić w zależności od regionu.
Dolnośląską Sieć Szerokopasmową reprezentował Dariusz Balcerzak z Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Przedstawił on praktyczne aspekty budowy sieci w województwie i wyboru Operatora Infrastruktury. Z 1603 km sieci zaplanowanej ,w 95% na terenach PKP S.A., wybudowano dotąd 1070 km. Ze względu na ograniczone środki finansowe budowa obejmuje część pasywną sieci szkieletowo-dystybucyjnej z  wytypowanymi pasywnymi  punktami styku. Część aktywna sieci (węzły szkieletowe i wybrane dystrybucyjne) zostanie sfinansowana w ramach toczącego się postępowania na Operatora Infrastruktury – Dzięki decyzji o wyborze modelu koncesji na roboty budowlane i usługi Województwo ma gwarancje ze wybrany Operator zainwestuje w DSS więcej niż Województwo i będzie zmotywowany do jej rozwijania– uważa Dariusz Balcerzak.
DSS wybór Operatora Infrastruktury rozpoczął jesienią 2013 r. (zgłosiło  się 12 kandydatów).  Do końca maja ma zakończyć się procedura, a przy braku protestów OI wybrany będzie do końca czerwca 2014 r.  Cała sieć ma być gotowa do końca października br., a jej odbiór ma nastąpić już przy udziale OI.
W części poświęconej współpracy operatorów z budowanymi sieciami udział wzięli Krzysztof Witoń, Prezes Zarządu  Hawe i Michał Reutt, Dyrektor ds. Marketingu i Strategii Hurtowej w Orange Polska, które budują Pomorską Sieć Szerokopasmową i Lubuską Sieć Szerokopasmową. Pierwszy z prelegentów zaapelował, aby wzorem sektora energetycznego oddzielić dostawców usług dla klientów końcowych i operatorów, którzy zajmowaliby się zarządzaniem siecią szkieletową, dystrybucją i dostępem do ostatniej mili. Dzięki temu da się uniknąć  konkurowania dostawców hurtowych z dostawcami usług końcowych, oraz dublowania odcinków sieci szkieletowych. Z kolei Michał Reutt przypomniał, że ogólnokrajowy operator nie może proponować operatorom lokalnym i ogólnokrajowym takich samych ofert.
Ostatni blok tematyczny poświęcony był  Cyfrowej Szkole. Janusz Krupa z MEN przypomniał, że Cyfrowa Szkoła to taka szkoła, która lepiej wypełnia misję edukacyjną z wykorzystaniem nowych technologii, a dzięki dostępowi do sieci nie wskazuje konkretnego  miejsca nauki. Program ma charakter pilotażowy,  takie szkoły działają już w Nowym Tomyślu, Wrześni i Radomiu. Pozostali panel iści biorący udział w tym bloku, to Tomasz Hodakowski, Dyrektor Regionalny ds. Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego w Intel Developments Poland i  dr inż. Sławomir Zieliński z Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Kolejna edycja KFS odbędzie się jesienią, na przełomie października i listopada.
Marcin Kwaśniak
Prezentacje prelegentów konferencji:

M. Śliz – Zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach Regionalnych Sieci Szerokopasmowych
D. Balcerzak- Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury
K. Witoń - Oferta Hurtowa Hawe S.A.
M. Reutt - Oferta hurtowa. Modele rozliczeń pomiędzy Operatorem Infrastruktury, a operatorem telekomunikacyjnym
J.Krupa- „Cyfrowa szkoła”- program edukacyjny czy technologiczny?
T.Hodakowski- Cyfrowa Szkoła
S.Zielinski- Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt pilotażowy

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

KFS, konferencja

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie