Przejdź do treści

Debata KFS o barierach inwestycyjnych w działaniu 8.4 POIG

Data: 2012-12-05 14:22:00
Debata KFS o barierach inwestycyjnych w działaniu 8.4 POIG

Co dziś jeszcze przeszkadza małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym w podejmowaniu inwestycji przy wsparciu środków unijnych? Debata na ten temat zakończyła listopadową konferencję Krajowego Forum Szerokopasmowego „W drodze do Cyfrowej Europy”.

Dyskusję rozpoczął Piotr Marciniak z Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE), który wypunktował bolączki małych operatorów podejmujących się inwestycji w sieci dostępowe. – Konkursy na budowę sieci ostatniej mili w ramach działania 8.4 POIG tak naprawdę ruszyły dopiero w 2009 roku. To oznacza, że dla przedsiębiorców z sektora MSP  połowa okresu w obecnej unijnej perspektywie finansowej została stracona  – stwierdził Piotr Marciniak.  Według niego unijne środki na wsparcie budowy infrastruktury szerokopasmowej były rozdzielone w sposób niekorzystny dla małych operatorów, bo znacznie większe fundusze zostały przeznaczone dla samorządów. Co prawda samorządy często dobierają sobie do inwestycji operatorów, ale są to zazwyczaj ci najwięksi w branży.

Zdaniem Marciniaka wzrost zainteresowania wśród małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych konkursami 8.4 POIG świadczy, że działanie to jest potrzebne, a
operatorzy nauczyli się przygotowywać coraz lepsze wnioski. Jako minus tego programu wskazał fakt, że część wymogów formalnych, które trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie w tym działaniu,  jest skrojona na dużych operatorów. –  Drugi problem, jaki mają przedsiębiorcy telekomunikacyjni, to brak narzędzi finansowych do zabezpieczenia udziału własnego. Banki zrobiły się ostrożniejsze w udzielaniu kredytów – zauważył Piotr Marciniak.
Skrytykował też to, że operatorzy realizujący inwestycje w ramach działania 8.4 POIG są rozliczani m.in. z liczby podpisanych umów z klientami, którą muszą wcześniej zadeklarować.  – Moim zdaniem do rozliczenia inwestycji powinno wystarczyć wybudowanie sieci i dojście z infrastrukturą do klienta (który może skorzystać z oferty lub nie).  Podpisanie określonej liczby umów z klientami  to dość duży kłopot. Często operator  nie ma na to wpływu: musi np. czekać, aż ludziom skończą się wcześniej zawarte umowy z innym operatorem. Trzeba też pamiętać, że po wejściu operatora na nowy teren trzeba poczekać około  1-1,5  roku , by odnotować wzrost liczby abonentów na tym obszarze – argumentował Piotr Marciniak. 

Do wypowiedzi Marciniaka ustosunkował się Rafał Poździk, zastępca  dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wyjaśnił, że w przypadku działania 8.4 POIG, nie jest możliwe odstąpienie od wymogu wykazania przez operatorów określonej liczby umów podpisanych z klientami. – Jest to jeden ze wskaźników, jaki musimy przedstawić w Brukseli rozliczając to działanie – mówił Rafał Poździk. Przyznał jednak, że bariery administracyjne mogą być problemem. – Stopień skomplikowania dokumentacji w pozyskiwaniu środków unijnych wzrósł  drastycznie. Jednym z naszych urzędniczych zadań jest więc upraszczanie tych procedur – stwierdził Rafał Poździk.  Przyznał też, że administracji trudno jest ocenić właściwie projekty przedsiębiorców, dlatego w większym zakresie należałoby tu wykorzystywać ekspertów. – Dobrze by było, gdyby np. projekty składane w konkursach 8.4 POIG oceniały też banki – dodał Poździk. I zapewnił, że resort cyfryzacji dostrzega barierę finansową, przed jaką stają operatorzy finansowi budujący sieci w ramach 8. 4 POIG. –   Staramy się zachęcić Bank Gospodarstwa Krajowego, aby zaoferował coś w tym zakresie dla branży – mówił Rafał Poździk.

Rafał Rodziewicz, prezes zarządu Technitel obawia się jednak, że to może do końca nie rozwiązać problemu, bo jego spółka miała kontakty z  BGK, a ten posługuje się formularzami bankowymi, przez które dość trudno przebrnąć firmom prowadzącym księgi  przychodów i rozchodów. –   Taka mała firma będzie dla banku zawsze klientem, który stara się coś ukryć –  mówił Rodziewicz. Za pozytywne uznał jednak, że ostatnio do jego firmy sam zgłosił się bank z Białegostoku i pytał, w jaki sposób dotrzeć do innych przedsiębiorców realizujących inwestycje z działania 8.4 POIG. – Nie jest więc tak, że bariera finansowa jest nie do przeskoczenia. Często to problem komunikacji – mówił Rafał Rodziewicz.
Zwrócił też uwagę na problem dla niektórych przedsiębiorców ubiegających się o środki z działania 8.4 POIG:  jest już nowy nabór, a wciąż  nie ogłoszono wyników z wcześniejszego konkursu.
– To rzeczywiście problem. Musimy się uderzyć w piersi z powodu tego opóźnienia. Aby uniknąć tego typu kłopotów w przyszłości, robimy reorganizację w WWPE – dopowiedział na tę uwagę Rafał Poździk. 

Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, poinformował podczas debaty , że resort  pracuje nad uruchomieniem programu wsparcia budowy sieci dostępowych w pięciu województwach Polski Wschodniej.  Ma on w kształcie przypominać działanie 8.4 POIG dla województw, w których jest realizowany program budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
– Szczegóły i zasady będą znane w I połowie przyszłego roku. Na razie wiadomo, że przewidywana na ten cel kwota to blisko 50 mln euro. W działaniu tym będziemy się starali wykorzystać najlepsze praktyki z 8.4 POIG – mówił Ziętara. Jednak w odróżnieniu do działania 8.4 POIG instytucją odpowiedzialną za projekt, rozpatrującą wnioski przedsiębiorców i rozdzielającą środki, będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a nie jak dotychczas Władza Wdrażająca Programy Europejskie.
Kończąc debatę Piotr Marciniak zauważył, że rozmowy sektora publicznego z administracją publiczną rozwijają się w dobrym kierunku. – Szkoda tylko, że jest to o 3-4 lata za późno, bo programy unijne cechuje stosunkowo krótki okres  implementacji. A to sprawia, że wypracowane w trakcie wspólnych dyskusji praktyki mają ograniczone zastosowanie – dodał Marciniak.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

KFS, debata, 8.4 POIG, bariery inwestycyjne, inwestycje, sieci ostatniej mili, mac, MRR, KIKE, Technitel Polska

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie