Przejdź do treści

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego bez subregionalnej sieci

Data: 2013-11-06 15:06:00
norebbo / Photogenica

Często piszemy o tym, co udało się zbudować, gdzie powstają nowe sieci i szybki dostęp do Internetu. Dziś przedstawimy historię inwestycji, która nie wyszła z fazy projektów, choć była chęć i był pomysł. Zabrakło odrobiny szczęścia.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (ZGZM) w 2007 roku wpadł na pomysł budowy subregionalnej sieci IT. Na realizację zadania wnioskowano o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. W latach 2007-2011 pracowano nad koncepcją subregionalnej sieci na obszarze wszystkich gmin członkowskich ZGZM (Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice), przygotowywano niezbędne dokumenty i wymagane załączniki do wniosku by złożyć je w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Termin wydawał się być idealny, bowiem widząc duże zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców (ZGZM nie był jedynym) dofinansowaniem inwestycji z zakresu budowy i przebudowy telekomunikacyjnych sieci szkieletowych i dostępowych zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił w sierpniu 2010 r. nabór na takie projekty dla jst.

Po co komu szerokie pasmo

Celem bezpośrednim projektu ZGZM była poprawa stanu istniejącej podstawowej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze gmin należących do Związku oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego. Dziwić może, że na terenie zdominowanym przez KGHM, gdzie średnia zarobków należy do najwyższych w kraju, spotkać można takie problemy. Jednak autorzy projektu przekonywali, że na tym właśnie obszarze występował niski stan rozwoju istniejącej bazowej infrastruktury teleinformatycznej. Brak nowoczesnej scieci szerokopasmowej wpływał  zaś na  niską atrakcyjność inwestycyjną terenów czy  odpływ ludności do większych i bardziej atrakcyjnych miast oraz na pogarszająca się konkurencyjność regionu.

Projekt wydawał się więc konieczny i przewidywał budowę sieci światłowodowej w oparciu o kable napowietrzne na bazie istniejącej infrastruktury energetycznej poza terenami zabudowanymi oraz budowę rurociągu kablowego doziemnego na terenach zabudowanych. Takie rozwiązanie budowy sieci szerokopasmowych ma dwie zasadnicze korzyści: jest szybkie w realizacji i pozwala na  znacznie oszczędności finansowe (budowa sieci na bazie infrastruktury energetycznej jest 2-3 krotnie tańsza od analogicznej sieci budowanej w technologii doziemnej).

Cały koszt projektowania i budowy subregionalnej sieci IT oszacowano na 20 mln zł. Twórcy projektu oczekiwali, że 85 proc. tej sumy uzyskają z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Miejsce na podium

Gdy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprosił samorządy do składania propozycji projektów ZGZM złożył wniosek, a dodatkowo wpłynęło jeszcze 12 propozycji projektów. Z tego do składania właściwej dokumentacji aplikacyjnej w listopadzie 2010 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wybrał tylko siedmiu wnioskodawców. Ostatecznie dokumentację złożyło tylko dwóch z nich, w tym ZGZM  (drugi projekt to budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, która jest właśnie w trakcie realizacji).

Cztery miesiące później UMWD ogłosił wyniki preselekcji: projekt ZGZM otrzymał maksymalną liczbę punktów i zajął pierwsze miejsce na liście wybranych propozycji projektów. Nic dziwnego, bo przez trzy lata pracy koncepcyjnej pomysł wyglądał bardzo dobrze. Projekt zakładał wybudowanie sieci szkieletowej w typologii wielu pętli fizycznych. Takie rozwiązanie gwarantuje większą niezawodność, a tym samym zapewnia poprawne funkcjonowanie sieci w przypadku pojedynczych uszkodzeń w obrębie każdej pętli. Powstaje dzięki temu bardzo elastyczna infrastruktura pasywna. Sieć dystrybucyjna miała być budowana w typologii gwiazdy i zakładała doprowadzenie minimum jednej pary włókien światłowodowych o bardzo dużej przepustowości do każdej miejscowości zlokalizowanej na terenie objętym projektem.

Projekt powstawał z myślą o tym,  by umożliwić lokalnie działającym operatorom wybudowanie tak zwanej "ostatniej mili", za pomocą której zostaną dostarczone mieszkańcom i podmiotom gospodarczym zlokalizowanych na obszarze projektu szerokopasmowe, usługi multimedialne. W czasie prac koncepcyjnych twórcom projektu sieci IT dla obszaru ZGZM marzył się dostęp do Internetu o przepustowości powyżej 2 Mb/s, usługi telewizji cyfrowej, usługi video na żądanie (VoD), usługi telefonii głosowej (VoIP) i innych.

Zadyszka na finiszu

Na tym jednak dobra passa projektu się skończyła. Mając w zanadrzu wysoką ocenę urzędu Marszałkowskiego, ZGZM już pod koniec 2010 roku rozpoczął przygotowywanie wniosku o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. W maju 2011 r. odbyło się szkolenie przedstawicieli ZGZM w UMWD, na którym ogłoszono, że każdy projekt będzie musiał być poddany indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej. Tylko indywidualna notyfikacja każdego z wniosków zapewniała dofinansowanie inwestycji w wysokości 85 proc wydatków kwalifikowanych. Takie rozwiązanie było znacznie korzystniejsze niż udzielane do maksymalnie 60 proc. wsparcie dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych

W trakcie całego procesu naboru Instytucja Zarządzająca była w stałym kontakcie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, ale przede wszystkim z wnioskodawcami, oferując im pełne wsparcie w procesie notyfikacji, czego dowodem jest wspomniane wyżej szkolenie.

W związku z ogłoszeniem naboru, w sierpniu 2011 r. złożono w UMDW wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”, którego ocena formalna została zakończona z wynikiem negatywnym w dniu 17.11.2011 r. Projekt nie spełnił „formalnych kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013", zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący.

Wnioskodawca w szczególności popełnił błędy związane z niewłaściwym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie, z rozbieżnościami i brakiem spójności pomiędzy elementami dokumentacji aplikacyjnej oraz m.in. planowanymi postępowaniami przetargowymi. Instytucja Zarządzająca nie uwzględniła odwołania wniesionego przez ZGZM w dniu 22.11.2011 r, ponieważ w trakcie procesu oceny formalnej wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami nie został prawidłowo przez wnioskodawcę poprawiony i w konsekwencji nie spełnił on kryteriów formalnych. 

A Internet coraz szybszy

Tym samym niemal cztery lata pracy projektowej trafiły na półkę powoli przykrywane coraz grubszą warstwą kurzu. Jedynie najstarsi urzędnicy ZGZM twierdzą, że nie rezygnują z planów budowy sieci IT w przyszłości, a opracowana koncepcja czeka na lepsze czasy i nowy zastrzyk gotówki z Unii Europejskiej. Wydaje się jednak, że wiele rzeczy w projekcie musiałoby być opracowane od nowa, bo parametry, które wydawały się wyśrubowane w 2007 roku, obecnie już trącą myszką.

Mieszkańcom obszaru ZGZM pozostaje między innymi wykorzystanie dostępu do budowanej na terenie Dolnego Śląska Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Jej trasa przebiegać będzie przez dwie gminy ZGZM: Grębocice i Jerzmanowa. Do wszystkich gmin dociera szerokopasmowa sieć Orange. W gminach Gaworzyce, Grębocice i Pęcław maksymalna prędkość dostępu do Internetu wynosi 20 Mb/s. W pozostałych, czyli w Przemkowie, Radwanicach, Jerzmanowej, Chocianowie i w Polkowicach ów dostęp jest znacznie lepszy, bo dochodzi aż do 80 Mb/s. Mieszkańcy tej ostatniej gminy cieszyć się mogą również z konkurencji. Netia, działająca jeszcze na Dolnym Śląsku pod nazwą kupionego dwa lata temu Dialogu, udostępnia dostęp do Internetu z prędkością maksymalną 50 Mb/s.

We wszystkich gminach ZGZM nawet bez specjalnie zbudowanej sieci szerokopasmowej działają już takie usługi telekomunikacyjne jak telewizja, wypożyczalnie filmów czy VoIP.

To tylko dowodzi, że mimo nieporadności urzędniczej cywilizacja idzie naprzód.

Piotr Rabiej

Grafika: norebbo / Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

dolnośląskie, Dolny Śląsk, sieci, plany inwestycyjne, ZGZM, gminy, światłowody

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie