Przejdź do treści

We Wrocławiu powstaje Medyczne Centrum Przetwarzania Danych

Data: 2014-02-13 07:43:00
We Wrocławiu powstaje Medyczne Centrum Przetwarzania Danych

Medyczne bazy danych, usługi telemedyczne oraz platformy e-learningowe to tylko niektóre elementy projektu, w zakresie e zdrowia, realizowanego przez Data Techno Park. Firma Qumak w ramach podpisanej właśnie z wrocławską spółką umowy dostarczy na jego potrzeby infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie. Wartość kontaktu to 144,8 mln zł brutto.

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych (MCPD) we Wrocławiu zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą na świecie technologię. Umożliwi ono przedsiębiorstwom tworzenie cyfrowych medycznych, statystycznych i multimedialnych baz danych. Pozwoli także na rozwój usług telemedycznych tj. telekonsultacje, teleginekologia czy telekardiologia. Stworzenie MCPD zapewni również możliwość przetwarzania oraz przechowywania danych na potrzeby innowacyjnych firm z sektora biomedycznego. Dodatkowo jest to szansa na rozwój bioinformatyki, platform i systemów e-learningowych dla branży medycznej oraz usług dodatkowych np. call center.

W dobie rozwoju nowych technologii, w tym rosnącej popularności urządzeń mobilnych, medyczne usługi informatyczne mogą być bardzo przydatne nie tylko dla firm, ale także dla obywateli. Ułatwiają bowiem one pacjentom dostęp do informacji i mają znaczący wpływ na zwiększenie efektywności jednostek ochrony zdrowia.

Wrocławskie MCPD to kluczowy element projektu „Utworzenia ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”. Jest on w dużej części dotowany jest ze środków unijnych.

– Będzie to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej tak kompleksowe i zintegrowane centrum e-zdrowia. Uczestnictwo w tego typu innowacyjnych projektach to element realizowanej przez nas strategii – mówi Paweł Jaguś, prezes Qumak.

Zakres prac, którego dotyczy umowa, obejmuje m.in.: dostawę sprzętu informatycznego, stworzenie infrastruktury sieciowej, wdrożenie oprogramowania do rozwiązań typu cloud computing, rozwiązań z zakresu HIS (Hospital Information Systems), czy platformy e learningowej. Jest to największe zlecenie w historii warszawskiego integratora.

Realizacja prac rozpocznie się w niezwłocznie po podpisaniu umowy, natomiast ich zakończenie zaplanowano na 15 listopada 2014 r.

Źródło:  Qumak

Grafika: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Qumak, Wrocław, medycyna, telemedycyna, przetwarzanie danych

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie