Przejdź do treści

Resort cyfryzacji udostępnił interaktywną mapę dostępu do internetu w szkołach

Data: 2016-09-12 08:28:00
Resort cyfryzacji udostępnił interaktywną mapę dostępu do internetu w szkołach

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach przygotowań do drugiego konkursu z osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), przygotowało unikalne narzędzie bazodanowe zawierające kompleksowy zestaw danych ilustrujących sposób korzystania przez placówki oświatowe z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W ramach tego narzędzia reosort dokonalał  geolokalizacji poszczególnych placówek oświatowych na terenie Polski, jak również zwizualizowaliśmy je na mapie cyfrowej.

Placówki oświatowe podzielone zostały na trzy kategorie:

  1. Placówki w zasięgu sieci o prędkościach wyższych niż 100 Mb/s (niebieskie kropki),
  2. Placówki w zasięgu sieci o prędkościach niższych niż 100 Mb/s, których podłączenie zadeklarowali przedsiębiorcy z własnych środków po przeprowadzeniu konsultacji rynkowych ogłoszonych przez Ministra Cyfryzacji (zielone kropki),
  3. Placówki w zasięgu sieci o prędkościach niższych niż 100 Mb/s, do podłączenia których zobowiązani będą przedsiębiorcy uzyskujący środki pomocowe w ramach drugiego konkursu z osi 1 POPC (czerwone kropki).

Liczba czerwonych kropek wyznacza skalę interwencji niezbędnej do wykonania przez Państwo dla potrzeb zapewnienia wszystkim uczniom polskich szkół możliwości korzystania z szerokopasmowego Internetu.

Tworząc to narzędzie resort korzystał z trzech grup danych:

  1. informacje o usługach, z których korzystają szkoły, pozyskane na podstawie ankiety przeprowadzonej w szkołach (ankietę wypełniło ponad 27 tysięcy szkół spośród 30 tysięcy placówek oświatowych działających na terenie Polski, które kształcą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat),
  2. informacje o usługach świadczonych przez przedsiębiorców w poszczególnych punktach adresowych, w których zlokalizowane są szkoły, pozyskane z Systemu Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej na podstawie danych raportowanych przez przedsiębiorców,
  3. informacje o zasięgach sieci przedsiębiorców w poszczególnych punktach adresowych, w których zlokalizowane są szkoły, pozyskane z Systemu Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej na podstawie danych raportowanych przez przedsiębiorców.

Dane te zostały ponadto uzupełnione informacjami z Systemu Informacji Oświatowej prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej (dane identyfikacyjne i adresowe szkół oraz informacje o liczbie uczniów w tych szkołach).

W podkładzie mapy zawarte zostały zbiorcze informacje na temat wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych w danym podregionie (NUTS 3), które to jednostki podziału statystycznego użyte zostaną dla potrzeb wyznaczania obszarów konkursowych w ramach drugiego konkursu.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

internet, mapa cyfrowa szkół, Ministerstwo Cyfyzacji, szkoły, mapa

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie