Przejdź do treści

Relacja i prezentacje z konferencji KFS „Inwestycje – recepta na sukces”

Data: 2016-06-17 10:54:00
Relacja i prezentacje z konferencji KFS Inwestycje  recepta na sukces

Ponad 200 przedstawicieli branży telekomunikacyjnej, administracji centralnej, samorządów i organizacji pozarządowych uczestniczyło w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „Inwestycje – recepta na sukces”, która odbyła się 16 czerwca w Warszawie.

Konferencję otworzyła Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  Przypomniała, że w poprzednich latach wydarzenie było organizowane w ramach unijnego projektu SIPS (System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa), ale UKE zdecydował się kontynuować takie spotkania, ponieważ w zakresie budowy sieci szerokopasmowych w Polsce jest jeszcze ciągle sporo do zrobienia.

–  W danych z inwentaryzacji za rok 2015 już widać rezultaty poprzedniej perspektywy. Wybudowano więcej sieci światłowodowych zarówno szkieletowej jak i dostępowej. Łącznie mamy już 420 tys. km linii światłowodowych co stanowi prawie 65 proc. przyrost w stosunku do roku 2013 r. – poinformowała Magdalena Gaj.
 
Zapowiedziała też, że po nowelizacji megaustawy , w ramach przypisanych zadań UKE, uruchomi Punkt Informacji ds. telekomunikacji, za pomocą którego przedsiębiorcy uzyskają informacje o zasobach infrastruktury nie tylko telekomunikacyjnej, ale też innych branż. - W jednym miejscu będzie można znaleźć informacje o wymaganych procedurach i formalnościach związanych z procesem inwestycyjnym – podkreśliła Magdalena  Gaj.
 
Szczegółową analizę najważniejszych informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji za rok 2015 przedstawił Marek Ostanek, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi.  Zwrócił uwagę, że od trzech  lat urząd odnotowuj podobny poziom liczny podmiotów raportujących do dane SIIS. W ubiegłym roku takie informacje o swej infrastrukturze przekazało 3405 podmiotów (operatorzy, jst, PUP). 
– Są jednak ciągle przedsiębiorcy, które nie widomo z jakich powodów danych nie raportują, potem zaś alarmują CPPC, ze inny operator, chce budować sieć na ich ternie ze wsparciem środków unijnych – mówił Marek Ostanek.
 
Poinformował też, że w UE tworzona jest europejska platforma dot. mapowania usług szerokopasmowych. Projekt jest finansowany ze środków UE i nadzorowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest wizualizacja danych o jakości  usług szerokopasmowych na mapie, która będzie realizowana na  poziomie globalnym UE, na podstawie danych dostarczanych z poszczególnych krajów Unii. UKE jest członkiem Komitetu Technicznego w tym projekcie. 
 
O pierwszym konkursie na dofinasowanie budowy sieci szerokopasmowy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, mówiła Eliza Pogorzelska, dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa.   – 217 wniosków złożonych w pierwszym konkursie 1.1 POPC na dofinasowanie budowy sieci szerokopasmowych przeszło pozytywnie ocenę formalną – poinformowała.
 
Przypomniała, że w pierwszym konkursie  POPC wnioski złożono 287 na 154 obszary konkursowe z 229 udostępnionych. W konkursie uczestniczyło 129 przedsiębiorców. – Ocenie formalnej podlegało jednak 277 wniosków. Dziesięć wypadło ponieważ, przedsiębiorcy, którzy je złożyli przekroczyli w złożonych przez nich wnioskach maksymalną kwotę do dofinasowania, tj. 25 mln zł. Byli więc proszeni  o wycofanie części wniosków, by nie przekraczać tej kwoty. Jeszcze sześć wniosków nie zostało poddanych ocenie formalnej, bo wciąż czekamy na ich uzupełnienie – wyjaśniła Eliza Pogorzelska. 
 
Poinformowała, że wszystkie wnioski, kore zostały pozytywnie ocenione formalnie zostały przekazane do oceny merytorycznej. – Już w czerwcu będziemy informować pierwszych wnioskodawców o jej wynikach –  mówiła Eliza Pogorzelska. 
 
Ważne dla rynku telekomunikacyjnego jest wdrażanie do polskiego porządku prawnego tzw. Dyrektywy kosztowej. Zapisy nowych rozwiązań legislacyjnych mają za zadanie obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych. O stanie prac związanych z wdrażaniem Dyrektywy mówiła Justyna Romanowska, zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji. 
  
Goran Zivec ze słoweńskiej firmy Vahta przedstawił słoweńskie doświadczenia budowy infrastruktury szerokopasmowej na ternach wiejskich. Zdecydowano tam, że sieć będzie tam budować firm, która będzie udostępniać infrastrukturę w modelu hurtowym (BSA). Jego zdaniem był to rozwiania bardzo dobre. Dziś Vahta zasięgiem swej sieci światłowodowej pokrywa 120 tys. gospodarstw domowych na terenach wiejskich i podmiejskich w Słowenii.  –  Średnia penetracja w naszej sieci sięga  72 proc. Oznacza to, że internet jest we wszystkich zamieszkałych domostwach. Jedna czwartej domostw jest niezamieszkała i dlatego nie jest dostarczana tam usługa internetowa – mówił  Goran Zivec.
  
Thomas Langer z Langer Consulting by Diffracton Analysis także mówił o rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na ternach wiejskich. Jego zdaniem wybierane często model subsydiowania budowy tam sieci przez operatora zasiedziałego jest nieefektywny. Według niego lepszą metodą jest zmniejszanie kosztów pozyskania kapitału na takie inwestycje dla operatorów gotowych budować w takich terenach sieci FTTH (to rozwiązanie najlepsze i jedyna dla takich obszarów). Dużą rolę ma tu do odegrania regulator rynku. 
 
Konferencję zakończyła debata z udziałem ekspertów i praktyków rynku telekomunikacyjnego. Wprowadzenie do niej zrobił Piotr Kozłowski z Departament Rozwoju i Zarządzania M2M i IoT Orange Polska Jednym z szeroko omawianych tematów był wątek poświęcony IoT czyli Internetowi Rzeczy. W Polsce obecnie zaledwie 3 proc. firm korzysta z Internetu Rzeczy. W 2020 roku 50 mld „rzeczy” będzie podłączonych do Internetu. Rozwój tego obszaru i inwestycje w tym zakresie przyczynią się również do powstania nowych miejsc pracy. Ta rewolucja jest wciąż przed nami.
 
Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Inwestycje – recepta na sukces, CPPC, UKE, Eliza Pogorzelska, Thomas Langer, Goran Zivec, Justyna Romanowska, Marek Ostanek, Magdalena Gaj, prezentacje, relacja, konferencja, KFS

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie