Trzech chętnych do operowania siecią na Podlasiu

Trzech chętnych do operowania siecią na Podlasiu

Fondlar, Operator WSS i Podlaskie Sieci Szerokopasmowe (spółka zależna Hawe), to trzy firmy, które złożyły wnioski o zawarcie umowy koncesji na pełnienie funkcji operatora infrastruktury sieci regionalnej w województwie podlaskim. To trzecia próba wyłonienia operatora infrastruktury w tym województwie. Obecnie, tymczasowo, pełni ją sam Urząd Marszałkowski.


Podlaskie Sieci Szerokopasmowe już ubiegały się o powierzenie im tej funkcji w poprzednim postępowaniu, ale negocjacje w z województwem nie zakończyły się sukcesem. Fondlar zaś jest już operatorem sieci regionalnej w województwie dolnośląskim, a Operator WSS – w Wielkopolsce

Teraz przedstawiciele województwa po ocenie wniosków o zawarcie umowy koncesji przeprowadzą negocjacje z kandydatami oraz ocenią oferty złożone przez oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej z nich.

Przedmiotem koncesji jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy województwem a operatorem, obejmująca eksploatację infrastruktury szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie. Województwo w ramach wkładu własnego zapewni operatorowi korzystanie z infrastruktury szerokopasmowej, która powstała w ramach projektu SSPW oraz która powstanie w ramach rozbudowy realizowanej przez operatora.

Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor departamentu społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego nie chce podawać, kiedy postępowanie zostanie zakończone. Podkreśla, że będzie to m.in. zależało od tego jak będą przebiegać negocjacje. Być może jeszcze w marcu lub kwietniu, po negocjacjach podmioty będą zaproszone do złożenia już konkretnej oferty.

W Podlaskiem powstało ponad 1,8 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, która składa się z ośmiu węzłów szkieletowymi w: Białymstoku, Grajewie, Hajnówce, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach i Wysokiem Mazowieckiem, oraz z warstwy dystrybucyjnej ze 173 węzłami na terenie województwa.

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego, własne