Szkoły z kujawsko-pomorskiego w pilotażu Internet dla szkół

Szkoły z kujawsko-pomorskiego w pilotażu Internet dla szkół

Dziesięć kujawsko-pomorskich szkół zostaje dołączonych do pilotażowego rządowego programu zapewniającego placówkom oświatowym szybki światłowodowy internet.


Ministerstwo Cyfryzacji chwali e-system informacji przestrzennej województwa kujawsko-pomorskiego i zapowiada wdrożenie wzorowanego na nim systemu ogólnokrajowego, a dziesięć kujawsko-pomorskich szkół zostaje dołączonych do pilotażowego rządowego programu zapewniającego placówkom oświatowym szybki światłowodowy internet – takie są najważniejsze ustalenia spotkania minister Anny Streżyńskiej i marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.

- Podczas kilkugodzinnego spotkania mieliśmy zaszczyt i przyjemność przedstawić to co dotychczas zrobiliśmy w dziedzinie cyfryzacji w naszym regionie. Takie spotkania są bezcenne, bo ten obszar jest bardzo dynamiczny. W RPO jest dużo pieniędzy na cyfryzację, podobnie w krajowych programach operacyjnych. Systemy budowane na poziomie krajowym i regionalnym muszą ze sobą współpracować, musza się „widzieć” by powstały w ten sposób system usług publicznych online był sprawny i przyjazny obywatelom. Cyfryzacja jest motorem przyspieszenia wszędzie tam, gdzie jest ono niezbędne – powiedział po spotkaniu, podczas wspólnego z minister Streżyńską briefingu prasowego, marszałek Piotr Całbecki.

Minister cyfryzacji w swoim wystąpieniu podkreśliła, że jest pod wrażeniem wdrożonych w Kujawsko-Pomorskiem rozwiązań informatycznych w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, kultury i administracji. – Możemy z powodzeniem czerpać z waszego doświadczenia przygotowując rozwiązania na poziomie systemów krajowych. Systemu informacji przestrzennej mogę tylko pogratulować i prosić pana marszałka, by wsparł nasze starania o zbudowanie podobnego na poziomie krajowym – stwierdziła.

Minister Streżyńskiej bardzo podobały się też nasze programy w dziedzinie e-edukacji – zarówno tablice interaktywne w szkołach, jak i Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna. Efektem jest dokooptowanie jeszcze w tym roku dziesięciu kujawsko-pomorskich szkół (z różnych poziomów nauczania i różnej wielkości) do programu pilotażowego, będącego wstępem do wyposażenia wszystkich 32 tysięcy placówek szkolnych w całym kraju w szerokopasmowe internetowe łącza światłowodowe. – Nabór rozpoczynamy jesienią, w tej chwili prowadzimy małe pilotaże na Podlasiu i Mazowszu, ale widząc to co tutaj się dzieje - bezprzykładne zainteresowanie władz regionu dla spraw edukacji – postanowiliśmy pokazać, jak może tu zadziałać synergia – podkreśliła.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego