Światłowody i informatyzacja w szpitalu powiatowym w Kętrzynie

Światłowody i informatyzacja w szpitalu powiatowym w Kętrzynie

Szpital Powiatowy w Kętrzynie przystępuje do projektu „Kompleksowa informatyzacja wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”.


Szpital podpisał umowę o wartości 3,8 mln zł z krakowską firmą Comarch. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego.

– Podstawowe korzyści, jakie niesie ze sobą informatyzacja szpitala, to podniesienie jakości opieki nad pacjentem oraz techniczne usprawnienie pracy całego szpitala. Projekt informatyzacji będzie realizowany etapowo – mówi Małgorzata Jadczak Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Rozpoczęcie prac nastąpi już w maju 2013 r., a przewidywane zakończenie realizacji całego projektu w grudniu 2014 r. W pierwszej kolejności nastąpi budowa całej infrastruktury informatycznej, następnie dostawa sprzętu (serwerów, zestawów komputerowych, tabletów medycznych, specjalistycznych drukarek itp.). W kolejnym etapie nastąpi instalowanie specjalistycznego oprogramowania, wdrożenie sytemu oraz zostaną przeszkoleni pracownicy.

Jak zaznacza dyrektor szpitala Małgorzata Jadczak – Informatyzacja daje poczucie pewności, że wszystkie objęte nią procesy zachodzące w szpitalu (dotyczące zarówno przebiegu leczenia jak i zarządzania jednostką) przebiegają bezbłędnie i są łatwe do skontrolowania. Informatyzacja to przede wszystkim wygodne i bezpieczne rozwiązania, które ułatwiają funkcjonowanie placówek medycznych..

W ramach realizacji umowy, Comarch wykona dla szpitala pełną infrastrukturę sieciowo-sprzętową, poczynając od instancji sieci światłowodowej, poprzez budowę dedykowanej serwerowi, dostawę sprzętu komputerowego do urządzeń aktywnych. Ponadto Comarch dostarczy Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania szpitalem zarówno w zakresie części białej (obejmującej m.in. ruch chorych, dokumentację medyczną, rejestrację, apteki, blok operacyjny, blok porodowy, rozliczenia, czy żywienie), jak i części szarej (obejmującej moduły finansowo-księgowe ze środkami trwałymi, kadrowo-płacowe, magazynowe, sprzedaż i budżetowanie).

Celem projektu kompleksowej informatyzacji jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania szpitala. Jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych, uprości i zautomatyzuje działania administracyjne, a także pozwoli na skuteczne kontrolowanie kosztów. Działania pozwolą również lepiej zarządzać czasem pracy kadry szpitala oraz przyspieszą reagowanie w przypadku zagrożeń zdrowotnych. Wdrożenie jest dla szpitala długo oczekiwanym sukcesem.

Źródło: Comarch