Podręcznik budowy sieci FTTH po polsku

Podręcznik budowy sieci FTTH po polsku

FTTH Council udostępniła podręcznik budowy sieci FTTH przetłumaczony na język polski.


Podręcznik zawiera m in. opisy infrastruktury sieci FTTH i różne zagadnienia związane z budową sieci klasy NGA . Omawia tematy związane z zarządzaniem pasmem, zasady wspólnego korzystania z infrastruktury, okablowania wewnątrz budynków, wymagania ogólne BHP, zasady łączenia włókien. Zawiera także wykaz norm i słownik oraz wiele innych zagadnień praktycznych dotyczących sieci FTTH

Pierwsze wydanie Kompendium FTTH ukazało się w 2007 r. i od tego czasu było weryfikowane w celu aktualizacji treści i wyjaśnienia coraz bardziej skomplikowanych wyborów, przed jakimi stoją operatorzy. Niniejsze szóste wydanie obejmuje wszystkie aspekty sieci: od centrali po urządzenia u klienta, od sieci pasywnej po urządzenia aktywne.

FTTH Council Europe reprezentuje producentów światłowodów, kabli, urządzeń oraz firmy instalacyjne z całej Europy, a doświadczenie zebrane od ponad 160 członków rady sprawiają, że kompendium zawiera neutralne informacje czerpiące z dobrej praktyki branżowej i praktycznych doświadczeń.

Misją FTTH Council Europe jest wspieranie realizacji światłowodowych sieci dostępowych w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Kluczowy element pracy FTTH Council stanowi edukacja, realizowana w szczególności przez nasze publikacje zawierające przykłady dobrej praktyki branżowej, która pozwala przyspieszyć wdrażanie tej doniosłej technologii.

Podręcznik znajduje się w załączonym pliku.

Źródło: UKE, FTTH Council