KE zatwierdziła białe plamy wyznaczone do drugiego konkursu 1.1 POPC

KE zatwierdziła białe plamy wyznaczone do drugiego konkursu 1.1 POPC

Komisja Europejska potwierdziła sposób wyznaczenia obszarów białych NGA do drugiego konkursu 1.1 POPC - pinformowało Centrum Projektów Polska Cyfrowa


Zgodnie z unijnymi przepisami z zakresie pomocy publicznej zasadniczym elementem procesu wyznaczania obszarów konkursowych jest przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych.

Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło konsultacje społeczne obszarów białych NGA w dniach 17 maja – 21 czerwca br., w ramach których zbierano plany inwestycyjne na lata 2016-2019, a także udostępniono do weryfikacji listę obszarów białych NGA. Ponadto, w dniu 16 września br. opublikowano listę obszarów białych NGA, w wyniku czego przedsiębiorcy zaczęli masowo uzupełniać dane przekazywane przez nich w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług lub w ramach konsultacji społecznych. Te zgłoszenia spowodowały opóźnienie w publikacji obszarów konkursowych do 2 naboru w ramach I osi PO PC i spływały nieprzerwanie do dnia 2 grudnia br. kiedy Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało komunikat o zakończeniu rozpatrywania dalszych zgłoszeń z zastrzeżeniami do obszarów konkursowych.

W dniu 9 grudnia br. została opublikowana zaktualizowana lista obszarów konkursowych w drugim naborze dla działania 1.1 PO PC. Część zgłoszeń wymagała dodatkowych wyjaśnień i weryfikacji, w wyniku których dokonano aktualizacji 9 obszarów konkursowych w odniesieniu do 8 832 punktów adresowych. Lista zaktualizowanych obszarów konkursowych znajduje się na stronie CPPC .

Ponieważ zaś Komisja Europejska potwierdziła, że przeprowadzenie konsultacji pozwala na stworzenie ostatecznej listy obszarów białych NGA, która będzie podstawą do przeprowadzenia konkursu i udzielania pomocy publicznej, Ministerstwo Cyfryzacji podtrzymuje stanowisko opublikowane o zakończeniu przyjmowania dalszych zastrzeżeń do obszarów konkursowych.

Źródło: CPPC