KE ogłosiła konkurs na najlepsze projekty szerokopasmowe

KE ogłosiła konkurs na najlepsze projekty szerokopasmowe

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania projektów w konkursie European Broadband Awards 2016. Zgłaszać można wszelkie projekty, które zapewniają obywatelom dostęp do internetu szerokopasmowego – niezależnie od ich wielkości, lokalizacji, używanej technologii. Dotyczy to zarówno projektów prowadzonych przez instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne.


Komisja Europejska chce nagrodzić wyróżniające się projekty szerokopasmowe w całej Europie. Można je zgłosić w następujących kategoriach:

Günther Oettinger, komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego ogłosi zwycięzców podczas wydarzenia “B-DAY: Going Giga”, które odbędzie się 14-15 listopada 2016 r. w Brukseli. Komisja Europejska (DG CONNECT) będzie ponadto promować finalistów i zwycięzców konkursu w mediach, na swojej stronie internetowej oraz w newsletterach, oraz umieści je w bazie danych dobrych praktyk na stronie internetowej Broadband Europe.

Termin na przesyłanie zgłoszeń upływa 15 września 2016 r. Projekty będą oceniane przez pięcioosobowe jury złożone z ekspertów ds. internetu szerokopasmowego z UE. Dalsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji i European Commission.

Źródło: KE, UKE