8.3 POIG w Borzęcinie razy trzy

8.3 POIG w Borzęcinie razy trzy

Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina w woj. małopolskim, cieszy się, że jego gmina po raz trzeci z rzędu otrzyma środki na walkę z wykluczeniem cyfrowym. W sumie projektem zostanie objętych około 600 rodzin, tj. co trzecia w gminie.


Pierwszy raz Borzęcin w konkursie 8.3 POIG wystartował już w 2009 rok. Wówczas gmina nie tylko chciała dofinansować zakup komputerów dostępem do sieci 160 rodzin, ale i wybudować sieć internetową, ponieważ żaden z operatorów nie kwapił się z inwestycjami na jej obszarze. – Ze względu na ukształtowanie terenu gminy i istniejącą infrastrukturę techniczną wybrano technologię radiową jako optymalną. Sygnał rozprowadzony jest z Gminnego Ośrodka Kultury, do kilkunastu masztów nadawczych. Centrum Zarządzania Siecią znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie – mówi Rafał Bakalarz, informatyk w Urzędzie Gminy w Borzęcinie. Całkowity koszt realizacji inwestycji w I etapie wyniósł około 2,5 miliona złotych, z czego 85 proc. to dofinansowanie z funduszy europejskich.

– Po zrealizowaniu tej inwestycji w 2011 roku zaczęli się do nas zgłaszać kolejni mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w projekcie, którzy dowiedzieli się o nim od sąsiadówkorzystających z komputerów w ramach 8.3 POIG. Postanowiliśmy więc wystartować w konkursie w 2012 roku – tłumaczy Rafał Bakalarz. Wniosek został oceniony pozytywie i pod koniec ubiegłego roku gmina podpisała umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na jego realizację. Wartość tego projektu to 1,34 mln zł. Bonusem dla gminy było to, że w działaniu 8.3 POIG zmieniły się zasady i samorządy zwolnione zostały z obowiązku ponoszenia piętnastoprocentowego wkładu własnego – podjęto decyzję, że projekty będą w stu procentach finansowane ze środków budżetu państwa i ze środków europejskich. – My oczywiście byliśmy przygotowani, że dofinansujemy projekt w 15 proc., ale to była dla nas korzystna zmiana – mówi Rafał Bakalarz.

Borzęcin jest w trakcie realizacji tego projektu. Przygotowywane jest postępowania na dostawcę komputerów. Rozbudowana ma być też sieć radiowa i dobudowane trzy maszty. – W efekcie w zasięgu naszej sieci będzie 95 proc. gospodarstw domowych gminy – mówi Rafał Bakalarz. Projekt przewiduje, że komputery trafią do 100 rodzin a dodatkowo w 30 komputerów zostaną wyposażone jednostki gminny, takie jak szkoły biblioteki czy gminny Ośrodek Kultury. – W optymalnym wariancie powinniśmy zakończyć jego realizację do końca tego roku – mówi Rafał Bakalarz. Na początku tego roku złożył też aplikację w tegorocznym konkursie 8.3 POIG. Zainteresowanie nim było rekordowe, bo zgłoszono 618 projektów na kwotę blisko 1,3 mld zł. Janusz Kwaśniak tym bardziej cieszy się, że jego gminie udało się uzyskać środki po raz trzeci. – W sumie, na ten cel pozyskamy w ramach programu unijnego 8.3 POIG ponad pięć milionów złotych – mówi Janusz Kwaśniak.
Wartość trzeciego projektu realizowanego przez Borzęcin to blisko 2 mln zł Przewiduje on dostarczanie komputerów z dostępem do sieci 300 beneficjentom. Dodatkowo 65 komputerów trafi do jednostek podległych gminie, głównie do szkół, które nie były uwzględnione w poprzednich etapach. Projekt najprawdopodobniej będzie realizowany w przyszłym roku.

Rafał Bakalarz mówi, że w Borzęcinie z zainteresowaniem przyglądają się, jakie będą możliwości pozyskania środków unijnych na działania internetowe w przyszłej unijnej perspektywie finansowej 2014-2020. – Warto byłoby wybudowaną sieć radiową zmodernizować do standardu LTE – mówi Rafał Bakalarz. Dziś sieć w Borzęcinie zapewnia grupie wykluczonej cyfrowe przepływności na poziomie 512 kb/s do 4 Mb/s, tymczasem założenia europejskiej Agendy Cyfrowej mówią o prędkością 30-100 Mb/s, a włodarze Borzęcina nie chcą stać w miejscu.

Marek Jaślan