287 wniosków złożonych w pierwszym konkursie POPC na budowę sieci

287 wniosków złożonych w pierwszym konkursie POPC na budowę sieci

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1 POPC (Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach) do oceny formalnej zostały zakwalifikowane 287 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 963 mln zł.


Operatorzy złożyli wnioski na dofiansowanie budowy sieci na 154 obszarach z 229 dostępnych. Na najbardziej konkurencyjnych obszarach składano po pięć - sześć wniosków. Stosunkowo najwieksze zaintersowanie konkursem wykazali operatorzy na Podkapraciu.

Źródło: CPPC