Przejdź do treści

Jak resort cyfryzacji chce wspomóc projekty szerokopasmowe

Data: 2012-03-30 15:55:00
Jak resort cyfryzacji chce wspomóc projekty szerokopasmowe

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) w zeszłym roku przystąpiło do realizacji projektu systemowego, który ma być wsparciem dla  samorządów i przedsiębiorców w projektach budowy infrastruktury szerokopasmowej. Resort, który ma na ten cel do dyspozycji 36 mln zł,  podzielił  program na dwa równoległe działania. Pierwsza część koncentruje się na edukacji w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym, którą już realizuje Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Teraz resort chce wyłonić w przetargu partnera, który wesprze go w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego.

 

- Wyzwanie jest ogromne. Dzięki wsparciu unijnemu w Polsce do 2015 roku ma być wybudowane 27 tys. km linii światłowodowych, co będzie stanowić 21 proc. całej infrastruktury światłowodowej w kraju  – podkreślał Piotr Kowalski z MAC, podczas konferencji „Gminne Sieci Szerokopasmowe – od koncepcji do realizacji” w Sochaczewie. 

 

Zadania dla partnera 

 

Problem w tym, że niewiele samorządów ma doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach, a czasu na realizację projektów pozostaje coraz mniej. Z odsieczą ma im przyjść zespół ekspertów ds. technicznych, ekonomicznych, finansowych i prawnych, z którymi w ramach projektu systemowego będzie współpracować MAC. - W ministerstwie  liczymy, że partnera, który dysponuje taką kadrą, uda się wyłonić najpóźniej w maju – mówi Piotr Kowalski. 

 

Jego zadaniem będzie z jednej strony przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych ekonomicznych, technicznych i finansowych, modeli współpracy przy inwestycjach szerokopasmowych, a z drugiej rozwiązywanie bieżących problemów związanych tego typu inwestycjami zgłaszanych przez podmioty realizujące projekty z zakresu działania 8.3 lub 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na potrzeby konkretnych projektów partner będzie też przygotowywać opinie i interpretacje aktów prawnych. Resort oczekuje od partnera propozycji zmian legislacyjnych i konkretnych projektów aktów prawnych oraz wzorów dokumentów (np. umów, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

 

- Jednym z zamierzeń jest m.in. tworzenie otwartej bazy wiedzy na temat inwestycji szerokopasmowych, która będzie zawierać rekomendacje, modele, publikacje, ekspertyzy potrzebne przy tego typu projektach. Taki portal ma też udostępniać e-szkolenia, opinie prawne czy specyfikacje techniczne – mówi Piotr Kowalski.

 

Gdzie są największe problemy?

 

W ministerstwie dokonano już wstępnej analizy problemów, jakie zgłaszają samorządy i firmy realizujące inwestycje szerokopasmowe. W przypadku projektów budowy sieci regionalnych w ramach RPO, samorządy potrzebują przede wszystkim wsparcia w procesie notyfikacji i prenotyfikacji w Komisji Europejskiej. Pomocne powinno się też okazać przyspieszanie procedur wyłaniana wykonawcy tych sieci. Dla małych operatorów realizujących projekty 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili) dużą barierą okazywały się opóźnienia w rozliczaniu projektów przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE). – Dlatego jednym z zaleceń jest też nadrobienie opóźnień w ocenie wniosków przez WWPE. W sprawnym realizowaniu projektów 8.4 POIG powinno też pomóc ujednolicenie przepisów prawa i stworzenie bazy wiedzy  – mówi Piotr Kowalski.  MAC zamierza też na bieżąco prowadzić monitoring realizowanych projektów budowy sieci.

 

Dobre praktyki

 

Resort cyfryzacji po przeanalizowaniu już realizowanych projektów szerokopasmowych pokusił się o pierwsze  rekomendacje dobrych praktyk rynkowych w tym zakresie. Jednym z takich zleceń jest rozłożenie budowy szerokopasmowej na etapy, co praktykował np. Urząd Marszałkowski w Łodzi przy projekcie Łódzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (ŁRST), gdzie całą inwestycję  poprzedzono pilotażem w pięciu gminach.

 


Według MAC przystępując do tego typu przedsięwzięcia warto opracować program szkoleń dla personelu projektowego. Natomiast na etapie planowania inwestycji zawsze należy uwzględniać późniejsze koszty eksploatacyjne sieci, co resort określa jako optymalizowanie faz inwestycyjnej i projektowej. Wreszcie biorąc po uwagę, że od momentu wykonania studium wykonalności czy przyjęcia pierwszych założeń projektowych do czasu rozpoczęcia inwestycji mogło upłynąć sporo czasu, należy dokonać aktualizacji analizy kosztów i badania popytu.  

 

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

mac, projekt systemowy, inwestycje szerokopasmowe

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie