Przejdź do treści

Podlaska sieć szerokopasmowa czeka na ISP

Data: 2016-12-06 12:41:00
Podlaska sieć szerokopasmowa czeka na ISP

Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego, który został operatorem regionalnej sieci szerokopasmowej, zachęca operatorów lokalnych do korzystania z jej zasobów i inwestowania w sieci dostępowe w województwie. Pod koniec listopada zorganizował dla potencjalnych klientów, tj. przedsiębiorców telekomunikacyjnych konferencję Operatywność Szerokopasmowa, na której prezentował potencjał podlaskiej RSS.

W ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) na Podlasiu położono 1850 km światłowodów i uruchomiono 183 węzły dystrybucyjne.

- Chcemy zachęcić przedsiębiorców do budowy sieci ostatniej mili. Jest ona dla nas kluczowym elementem. Po pierwsze zapewniający internet szerokopasmowy mieszkańcom naszego województwa, a po drugie pozwalający wykorzystać w sposób bardziej optymalny zbudowaną infrastrukturę – mówiła Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor departamentu ds. społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Dziś województwo, które jest operatorem infrastruktury podlaskiej RSS, ma w sumie 90 klientów, wśród których oprócz lokalnych ISP są  m.in. NASK, czy Exatel. - I tak jesteśmy w dobrej sytuacji w porównaniu z innymi RSS-ami, bo zaczęliśmy działać operacyjnie w lipcu, a mamy już 90 operatorów korzystających z naszych usług - mówił Grzegorz Stelmaszek zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Polskiego. - Gdybyśmy takie tempo pozyskiwania klientów utrzymali za 2-3 lata, możemy przestać do interesu dopłacać - dodał z nadzieją.

W tym roku jednak szacowane przychody sieci regionalnej na Podlasiu wyniosą  ok. 120 tys. zł, a koszty jej funkcjonowanie 3,2 mln zł, przy czym 2,3 mln zł z tej kwoty  to opłaty z tytułu decyzji zezwalających na umieszczenie infrastruktury w pasach drogowych.

Grzegorz Stelamszek zapowiedział, że województwo podlaskie będzie zmieniać swój cennik hurtowy regionalnej sieci, choć i tak spośród RSS-ów jej oferta należy do najtańszych. Do takich decyzji operatorów regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS) zachęca Urząd Komunikacji Elektronicznej, który w listopadzie przedstawił zaktualizowaną tabelę cen rynkowych i zachęcał RSS-y, by przy aktualizacji ofert ramowych, wzięli je pod uwagę. Na Podlasiu dostrzegają też konkurencję ze strony Orange.

– W porównaniu do opłat z 2014 r., na podstawie których były tworzone pierwsze cenniki RSS-ów, ceny na Podlasiu kształtowały się na poziomie cen minimalnych. Teraz już nie zawsze tak jest – zwrócił uwagę na konferencji  w Białymstoku, Leszek Drozd, naczelnik wydziału Projektów Szerokopasmowych w UKE.

Obecnie np. stawka za dzierżawę ciemnego włókna na Podlasiu wynosi 90 zł miesięcznie za kilometr jednego włóka na miesięcznie. Z nowej tabeli UKE wynika, że średnia cena na terenach pozamiejskich, to 62,12 zł za kilometr miesięcznie netto. Przy czym ceny te oscylują w przedziale 57-110 zł. Obecnie jednak na Podlasiu większość operatorów korzysta z usług transmisji danych. Tu też województwo ma pewne pole do obniżek cen, szczególnie na niższych przepływnościach.

Problemu białych plam internetowych na Podlasiu nie rozwiązał na pewno pierwszy konkurs 1.1 POPC. Ostatecznie bowiem tylko jeden projekt budowy sieci w województwie podlaskim będzie realizowany dzięki dotacji z tego  konkursu  – poinformowała Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego na konferencji dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Inwestycje w powiecie bialskim realizować będzie firma JMDI Jacek Maleszko, dostawca telewizji, internetu i telefonii stacjonarnej działający w Warszawie i okolicach (m.in. Marki, Radzymin). Na inwestycję firma otrzyma ponad 3,5 mln zł wsparcia

W  konkursie 1.1 POPC przeszedł też wniosek Hyperiona, który miał otrzymać blisko 3,4 mln zł dotację na budowę sieci w powiecie wysokomazowieckim. Ostatecznie jednak Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie podpisało umowy z Hyperionem, prawdopodobnie z powodu kłopotów finansowych operatora.

Jacek Maleszko, właściciel JMDI poinformował, że będzie realizował projekt w gminie Wyszki, ze względu na przychylne nastawienie tamtejszego samorządu, który jest skłonny obniżać stawki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Nie wszystkie powiaty czy gminy na Podlasiu są do tego jednak chętne. Z rozmów i ankiet przeprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego przez Urząd Marszałkowski wynika, że ponad połowa samorządów nie zdecyduje się na obniżenie stawek za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych i podjęcie działań prowadzących do obniżenia lub minimalizacji podatku. 

Jednak Stanisław Wiszowaty, starosta kolneński, na konferencji dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, przekonywał, że do wyników ankiety nie należy zbytnio się przywiązywać. Jego zdaniem, aby samorząd podjął decyzję musi znać konkretne zamierzenia inwestycyjne. Potrzebne są rozmowy dwustronne i dopiero to zmienia perspektywę.

– Osobiście jestem gotowy podjąć się w Kolnie zorganizowania takiego spotkania zainteresowanych operatorów z wójtami i burmistrzami z naszego powiatu. W naszym powiecie są małe miejscowości, do 1 tys. mieszkańców. Zrozumiałe więc, że aby skłonić operatora do poważnych inwestycji, trzeba zapewnić mu pewne udogodnienia – mówił Stanisław Wiszowaty.

Województwo bardzo liczy na obecnie trwający drugi konkurs POPC. W konkursie II dla województwa podlaskiego udostępniono  122 451 adresy do objęcia interwencją, z czego 206 to placówki oświatowe, 101 to placówki oświatowe typ „A” (mniejsze wymagania techniczne w  stosunku do budowanych sieci, mogą być podłączone radioliniami), 118 327 to punkty podstawowe, a 3 817 to punkty dodatkowe. W sumie operatorzy, którzy będą się ubiegać o pozyskanie dofinansowania na trzy duże obszary inwestycyjne (białostocki, suwalski, łomżyński) będą mogli pozyskać maksymalnie blisko 100 mln zł dofinansowania.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Wojciech Oksztol / Wrota Podlasia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

POPC, isp, konferencja, sieci regionalne, podlaskie, Podlasie, SSPW

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie