Przejdź do treści

79 obszarów inwestycyjnych w drugim konkursie POPC na budowę sieci

Data: 2016-10-17 01:04:00
Rupert Trischberger / Photogenica

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało listę obszarów wsparcia i placówek edukacyjnych do podłączenia szybkim Internetem w ramach drugiego konkursu w Działaniu 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Do zagospodarowania jest  79 obszarów, na które można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 17,8 mln zł do 73,6 mln zł. To oznacza, że najmniejsze projekty będą musiały opiewać na kwotę co najmniej 20 mln zł.

Maksymalna kwota dofinasowania na wszystkie 79 obszary sięga blisko 3,2 mld zł.

Ministerstwo Cyfryzacji założyło, że efektem tego konkursu będzie podłączanie do szybkiej sieci więcej niż miliona gospodarstw domowych - taki jest bowiem minimalny wskaźnik objęcia zasięgiem sieci  dla wszystkich 79 projektów. Jednak w wersji najbardziej optymistycznej może to by nawet  około 3 mln gospodarstw domowych - tyle jest bowiem punktów adresowych w 79 obszarach, które mają potencjalnie operatorzy do połącznia w ramach projektów konkursowych. Oznacza to, że obligatoryjne około jedna trzecia z nich musi znaleźć się w zasięgu budowanych z dotacjami sieci.

Jednak wygląda to bardzo różnie na poszczególnych obszarach inwestycyjnych. Na przykład w województwie mazowieckim w obszarze siedleckim z nieco ponad 46 tys. gospodarstw domowych, które operatorzy mogą brać pod uwagę planując inwestycje w sieci ostatniej mili w ramach drugiego konkursu POPC, obligatoryjne trzeba podłączyć tylko około 5 tys. gospodarstw domowych, tj. około 11 proc. Maksymalna wartość dofinasowania dla tego obszaru interwencji to 35,3 mln zł.  Oznacza to, że dofinasowanie do objęcia zasiegiem sieci pojedynczego gospodarstwa domowego na tym obszarze może sięgać nawet około 7 tys. zł.

Z kolei obszarem, w którym jest bezwzględnie najmniejsza liczba gospodarstw domowych od objęcia zasięgiem sieci jest rejon chojnicki w woj. pomorskim, gdzie trzeba zapewnić szybki Internet co najmniej około 4 tys. gospodarstw domowych z około 14,5 tys. dostępnych adresów. Maksymalne dofinasowanie inwestycji na ten obszar to blisko 22 mln zł.

I jest to jeden z najmniejszych jeśli chodzi o wartość inwestycji obszar interwencji. Mniejsze są tylko - jeden z dwóch obszarów bielskich w woj. śląskim (17, 8 mln zł maks. kwota dofinasowania) i rybnicki w woj. śląskim (20 mln zł).

Największy wartościowo pod względem kwoty maksymalnego dofinasowanie jest jeden z dwóch obszarów nowosądeckich w Małopolsce z kwotą 73,6 mln zł. Z około 38,6 tys. dostępnych tam adresów, potencjalny inwestor będzie musiał zasięgiem sieci objąć blisko 19 tys. gospodarstw domowych. z kwotą powyżej 70 mln zł maksymalnej kwoty dofinansowane jest jeszcze tylko jedna obszar - koniński w woj. wielkopolskim (prawie 71 mln zł).

W przypadku aż 18 obszarów maksymalna kwot dofinasowania przekracza 50 mln zł.

Przyjęta przez resort cyfryzacji zasada podziału obszarów  inwestycyjnych  sprawiła, że największe dotacje mogą liczyć duże powierzchniowo  województwa, takie jak mazowieckie (314 mln zł), małopolskie (368 mln zł), podkarpackie (319 mln zł), lubelskie (316 mln zł). Trochę mniejsza suma przypada na województwo wielkopolskie (227,5 mln zł),

CPPC wyznaczyło też  około 10 tys. adresów placówek edukacyjnych, pod którymi mieści się niecałe 15 tys. szkół i innych obiektów tego typu, od których trzeba będzie doprowadzić szybkie łącza. Literą „A" oznaczone są te placówki szkolne, dla których znacznie złagodzono wymagania techniczne, i które mogę zostać podłączone radioliniami. Takich placówek jest 1,6 tys., czyli 16 proc. wszystkich. Najwięcej (76) w obszarze ostrołęckim.

Drugi konkurs 1.1 POPC ewidentnie w lepszej pozycji stawia duże telekomy, tym niemniej także kilku mniejszych operatorór będzie próbowalo przymierzyć się do ubieganie się o dotacje. 

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

POPC, obszary inwestycyjne, CPPC, ministerstwo cyfryzacji, kokurs, dotacje, białe plamy

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie