Przejdź do treści

Władze Warmii i Mazur wypowiadają ORSS umowę operowania siecią regionalną

Data: 2016-12-15 14:03:00
Władze Warmii i Mazur wypowiadają ORSS umowę operowania siecią regionalną

Z dniem 14 grudnia 2016 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie  złożyło spółce Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe  oświadczenie o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym nr SI.042.3.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r, zawartej pomiędzy Województwem a ORSS dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie (Umowa PPP). Województwo wypowiedziało umowę PPP ze skutkiem natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia przez Partnera Prywatnego (ORSS) postanowień Umowy PPP dotyczących Fazy Eksploatacji.

Jednocześnie Województwo informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy PPP zwrotne przekazywanie sieci od ORSS  do województwa odbywać się będzie etapami w ramach Fazy Zamknięcia. W tym okresie ORSS. zobowiązana jest do realizacji Obowiązku Zapewnienia Dostępu na dotychczasowych zasadach.

Województwo zwraca się do operatorów telekomunikacyjnych korzystających za pośrednictwem ORSS z warmińsko-mazurskiej regionalnej sieci szerokopasmowej z prośbą o pilny kontakt w celu ustalenia zasad współpracy z Województwem jako operatorem sieci. Województwo zapewnia, że dochowa wszelkich starań, aby świadczenie usług odbywało się bez szkody dla klientów sieci.

Już wczesniej województwo sygnalizowało, że  ORSS mało efektywnie operuje siecią regionalną i nie wykorzystuje jej potencjału. Co więcej, województwo twierdziło, że nie otrzymywało od ORSS potrzebnych mu informacji o regionalnej sieci, ktora jest własnością województwa. 

Źródło: Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

wypowiedzenie umowy, operator infrastruktury, warmińsko-mazurskie, Warmia i Mazury, sieci regionalne, ORSS

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie