Przejdź do treści

Program Polska Cyfrowa przyjęty przez Komisję Europejską

Data: 2014-12-08 15:11:00
Program Polska Cyfrowa  przyjęty przez Komisję Europejską

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinoformowło, że Program Polska Cyfrowa zostałprzyjęty przez Komisję Europejską.  Decyzję akceptującą, 5 grudnia 2014 r., podpisała Corina Creţu komisarz UE ds. rozwoju regionalnego.

Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Decyzaj ta umożliwi  uruchomienie środków dla firm telekomunikacyjnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W najbliższym czasie powołany zostanie komitet monitorujący program, który dba o skuteczność i jakość jego realizacji. Komitet w pierwszej kolejności zatwierdzi kryteria wyboru projektów związane z e-usługami. Chodzi o przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają usługi dla przedsiębiorców i obywateli. W programie zarezerwowano na to 690 mln euro.

– Projekty dedykowane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, mogą ruszyć w drugim kwartale 2015 r. – informuje Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. Od momentu zatwierdzenia programu operacyjnego przez KE potrzeba bowiem kilku miesięcy na przygotowanie rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej w zakresie dostarczania szybkiego internetu.  Pula środków na ten cel wynosi ponad 1 mld euro.

Część pieniędzy z programu jest dedykowana dla osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. – Jest to dla nas szczególnie istotne. Chcemy, by potrafiły one świadomie korzystać z treści dostępnych w internecie oraz  świadczonych z jego wykorzystaniem usług. Zakładamy, że konkursy  mogą ruszyć już w pierwszej połowie 2015 roku – podkreśla minister Wasiak.

Priorytety PO PC:

Powszechny dostęp do szybkiego internetu (alokacja  1 020,22 mln euro),
 - wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
  
e-administracja i otwarty rząd (alokacja  949,6 mln euro),
    - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych;
    - cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;
    - cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
  
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro),
    - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
    -  innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej;
    - e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych;
    - kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

fundusze europejskie, 2014-2020, MIR, POPC, Polska Cyfrowa

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie