Przejdź do treści

Bolesławiec przewodzi 10 gminom realizującym projekt z zakresu e-administracji

Data: 2016-12-15 00:15:00
Bolesławiec przewodzi 10 gminom realizującym projekt z zakresu e-administracji

Gmina Miejska Bolesławiec jest partnerem wiodącym projektu informatycznego „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”, który reallizuje 10 gmin w regione.

Umowę partnerstwa w celu realizacji projektu podpisało dziesięć gmin: Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina Osiecznica, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Gromadka, Gmina Bolesławiec, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zagrodno, Gmina Sulików. Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadań: 1. Zakup systemów dziedzinowych z wdrożeniem danych; 2. Zakup sprzętu i wyposażenia.

Planowany ogólny koszt  projektu wynosi 15 668 635,97 zł, kwota dofinansowania w ramach programu wynosi 13 318 340,57 zł, co stanowi 85 proc.kosztów kwalifikowanych.


- W konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego nasz wniosek uzyskał 74 punkty – to druga ocena merytoryczna, o 1 pkt mniej o najlepszego – poinformował prezydent Bolesławca Piotr Roman. Partnerzy projektu spotkali się w celu uzupełnienia dokumentacji koniecznej do złożenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Aneks reguluje precyzyjnie relacje między partnerami projektu.

- Jeżeli podpiszemy szybko umowę z Zarządem Województwa, to przetargi potrwają do końca maja 2017 roku. Potem czekają nas wdrożenia i budowanie Systemu Informacji Przestrzennej dla dziesięciu gmin z czterech powiatów (wszystkie sześć gmin naszego powiatu, dwie gminy z powiatu zgorzeleckiego i po jednej z lwóweckiego i złotoryjskiego) – informował sekretarz Jerzy Zieliński.

Warto przypomnieć, że głównymi celami realizacji projektu są m.in.: wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w dziesięciu gminach (obejmujące zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie danych); wdrożenie w 7 gminach systemów dziedzinowych, umożliwiających świadczenie e-usług publicznych; zakup sprzętu i infrastruktury, niezbędnego do uruchomienia systemów. Projekt ma również na celu utworzenie Jednostki Centralnej (Centrum Usług Wspólnych), której zadaniem będzie zarządzanie i administrowania powstałym Systemem Informacji Przestrzennej, wspieranie gmin w zakresie aktualizowania i administrowania danymi oraz wdrożenie pilotażowego programu e-usług dla szkół i przedszkoli w Gminie Nowogrodziec.

- To wszystko jest ogromnym wyzwaniem dla każdej gminy. Istotne jest, aby zespół koordynujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich partnerów, działał sprawnie i w pełnym zaufaniu do siebie – podkreślił prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Źródło Urząd Maista Bolesławiec

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

e-usługi, dolnośląskie, Dolny Śląsk, informacja przestrzenna, e-administracja, jst, Bolesławiec

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie