Przejdź do treści

Konfrencja KFS 20 maja 2015 r.

20 maja odbyła się konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego „W stronę Cyfrowej Polski”.

Konferencję oficjalnie zakończyła Marzena Śliz, dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury w UKE Konferencję KFS zakończyła debata „Dostęp hurtowy – dotychczasowe doświadczenia w perspektywie POPC”. Klaudia Markwat z Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego w UKE przypomniała natomiast, że w POPC, operatorzy którzy otrzymają dofinansowanie na budowę sieci będą musieli wybudowaną infrastrukturę udostępniać innym na zasadach hurtowych. Leszek Drozd z Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego w UKE przedstawiał meandry kształtowania cenników usług hurtowych przez regionalne sieci szerokopasmowe (RSS) i rolę jaką w tym procesie odgrywa UKE. Konferencja to także okazja do rozmów w kuluarach. Eliza Pogorzelska, dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa omawiała kryteria wyboru projektów w przyszłych konkursach na budowę sieci w POPC. Stanisław Dąbek, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji omówił efekty konsultacji społecznych białych obszarów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Goście konferencji dopytywali o szczegóły. W czasie konferencji uczestnicy zadawali pytania prelegentom. Blisko 250 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, administrację centralną, samorządy oraz organizacje pozarządowe uczestniczyło w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „W stronę Cyfrowej Polski”, która odbyła się 20 maja w Warszawie. Konferencję otworzyła Lidia Kozłowska, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju omówił zasady, na jakich będę wybierane projekty w konkursach na dofinansowanie budowy sieci w ramch POPC.

KFS, konferencja

przeczytaj_tresc_ponownie