Przejdź do treści

Konferencja KFS 23 października 2013 r.

Około 250 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, administrację centralną, samorządy i organizacje pozarządowe uczestniczyło w Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „Szerokie pasmo na inwestycyjnym froncie”, która odbyła się 23 października 2013 roku w Warszawie. Na uczestników konferencji czekały od rana identyfikatory Organizatorzy przygotowali też torby z materiałami informacyjnymi Konferencję otworzyła Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Do aktywnego uczestnictwa w konferencji gości zachęcała Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Marek Ostanek, zastępca dyrektora w departamencie rozwoju infrastruktury UKE mówił o zawiłościach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Joanna Sikora z departamentu rozwoju infrastruktury w UKE zaprezentowała wyniki konsultacji w sprawie wdrożenia obowiązku spoczywającego na właścicielach, zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości, zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do nieruchomości (art. 30 megaustawy). Tomasz Milczarek, dyrektor ds. strategii i rozwiązań managed services w Alcatel– Lucent przekonywał, że warto zlecić operowanie infrastrukturą wyspecjalizowanym firmom. Wojciech Smoczyński, odpowiedzialny za usługi managed services w Europie Centralnej i Olaf Parasiewicz z zarządu Ericsson podkreślali, że utrzymanie sieci to ciągła walka z kosztami. W przerwie między prezentacjami prowadzono w kuluarach intensywne dyskusje. Michał Ptaszyński, zastępca dyrektora departamentu Koordynacji Programów Regionalnych omówił założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konferencję zakończyła debata „Jak przyspieszyć budowę sieci szerokopasmowych w obecnej perspektywie finansowej?”, w której wzięli udział przedstawiciele operatów, samorządów i izb gospodarczych.

KFS, konferencja, Szerokie pasmo na inwestycyjnym froncie

przeczytaj_tresc_ponownie