Przejdź do treści

Konferencja KFS 27 listopada 2012 r.

Konferencja „W drodze do Cyfrowej Europy” odbyła się 27 listopada 2012 roku w Warszawie.  Uroczystego otwarcia dokonała Prezes UKE Magdalena Gaj.

27 listopada 2012 roku w Warszawie odbyła się konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego „W drodze do Cyfrowej Europy”. W konferencji „W drodze do Cyfrowej Europy” wzięło 300 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, administrację centralną, samorządy i organizacje pozarządowe. Wśród gości była m.in. Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego (na zdjęciu z prawej, obok Małgorzaty Olszewskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji). Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otworzyła konferencję KFS i przedstawiła „Strategię regulacyjną do roku 2015”. Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji poruszyła temat realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej w kontekście nowej perspektywy finansowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego. Anna Krzyżanowska reprezentująca Dyrektoriat Generalny ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii w Komisji Europejskiej, przedstawiła jak wygląda wspieranie inwestycji szerokopasmowych z punktu widzenia Brukseli. Olav Harjo, przedstawiciel Estońskiej Fundacji Rozwoju Szerokopasmowego Internetu, prezentował jak rozwija się infrastruktura szerokopasmowa w Estonii. Marek Ostanek, zastępca dyrektora departamentu rozwoju infrastruktury w UKE prezentował mapę infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce i wyjaśniał, do jakich celów można wykorzystać zebrane podczas inwentaryzacji dane. Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił najważniejsze trendy odnośnie popytu na usługi szerokopasmowe. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa na temat likwidacji barier inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, w której wzięli udział zarówno przedstawiciele administracji rządowej, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, poinformował podczas debaty na KFS , że resort pracuje nad uruchomieniem programu wsparcia budowy sieci dostępowych w pięciu województwach Polski Wschodniej.

przeczytaj_tresc_ponownie