Przejdź do treści

Definicje warstw

Data: 2012-10-17 12:43:16

Węzły szkieletowe - urządzenia telekomunikacyjne lub zespoły urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych  w najwyższej warstwie publicznej sieci telekomunikacyjnej, agregującej ruch sieciowy z niższych warstw sieci;
Węzły dystrybucyjne - urządzenia telekomunikacyjne lub zespoły urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych, łączące węzły szkieletowej sieci telekomunikacyjnej z agregującymi ruch od użytkowników końcowych węzłami dostępowej sieci telekomunikacyjnej;
Węzły dostępowe - urządzenia telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne podłączenie sieci agregującej ruch pochodzący od użytkowników końcowych;
Węzły radiowe - miejsca lokalizacji radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych;
Relacje światłowodowe - połączenia światłowodowych węzłów telekomunikacyjnych (rysowane poglądowo jako linie proste przerywane pomiędzy węzłami i nie obrazują dokładnego przebiegu kabla);
Relacje kablowe - kablowe połączenia węzłów telekomunikacyjnych (rysowane poglądowo jako linie proste przerywane pomiędzy węzłami i nie obrazują dokładnego przebiegu kabla);
Elementy łączenia kabli - miejsca posadowienia pasywnych elementów łączenia kabli telekomunikacyjnych;
Linie radiowe - przebieg  radiolinii  typu punkt-punkt
Obszary interwencji - Miejscowości, w których mogą być realizowane projekty w ramach Działania 8.4 PO IG - miejscowości, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30%.

Warstwy podkładowe mapowe pobierane są z Geoportalu GUGiK z użyciem usługi WMS.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

przeczytaj_tresc_ponownie