Przejdź do treści

Definicje warstw 2014

Data: 2015-12-09 13:35:00

Węzły szkieletowe - urządzenia telekomunikacyjne lub zespoły urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych  w najwyższej warstwie publicznej sieci telekomunikacyjnej, agregującej ruch sieciowy z niższych warstw sieci;
Węzły dystrybucyjne - urządzenia telekomunikacyjne lub zespoły urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych, łączące węzły szkieletowej sieci telekomunikacyjnej z agregującymi ruch od użytkowników końcowych węzłami dostępowej sieci telekomunikacyjnej;
Węzły dostępowe - urządzenia telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne podłączenie sieci agregującej ruch pochodzący od użytkowników końcowych;
Węzły radiowe - miejsca lokalizacji radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych;
Relacje światłowodowe - połączenia światłowodowych węzłów telekomunikacyjnych (rysowane poglądowo jako linie proste przerywane pomiędzy węzłami i nie obrazują dokładnego przebiegu kabla);
Relacje kablowe - kablowe połączenia węzłów telekomunikacyjnych (rysowane poglądowo jako linie proste przerywane pomiędzy węzłami i nie obrazują dokładnego przebiegu kabla);
Elementy łączenia kabli - miejsca posadowienia pasywnych elementów łączenia kabli telekomunikacyjnych;
Linie radiowe - przebieg  radiolinii  typu punkt-punkt
Obszary interwencji NGA - Obszary Interwencji NGA  to adresy budynków, których operatorzy nie wykazali możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu Szerokopasmowego o przepustowości min 30 Mb/s

Warstwy podkładowe mapowe pobierane są z Geoportalu GUGiK z użyciem usługi WMTS.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

przeczytaj_tresc_ponownie