Przejdź do treści

UKE podsumował rynek Internetu w 2015 r.

Data: 2016-07-04 12:17:00
UKE podsumował rynek Internetu w 2015 r.

Rok 2015 jest pierwszych rokiem, w którym odnotowano ponad 100 proc. pokrycie gospodarstw domowych usługą dostępu do internetu. Na koniec ubiegłego roku nasycenie usługami w przeliczeniu na gospodarstwa domowe kształtowało się na poziomie prawie 102 proc. Był to wynik o około 11,6 pp. wyższy, niż w roku ubiegłym. Widoczne są też efekty inwestycji światłowodowych – wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2015 r. 

Oczywiście wskaźnik 102 proc. nasycenia usługami internetowymi, nie oznacza, że internet jest w Polsce w każdym domu, bo UKE dodaje sprzedane przez operatorów usługi internetu stacjonarnego i mobilnego (nie wlicza do tego pakietów internetowych do telefonów). Część klientów może mieć więc wykupiony dostęp stacjonarny i mobilny lub kilka mobilnych.

Jednak pomimo znacznego wzrostu nasycenia rynku internetowego, jego wartość spadła o 0,5 proc. i wyniosła 5,07 mld zł. Według analityków UKE, wynika to głównie z mniejszych przychodów osiągniętych przez operatorów świadczących usługi za pośrednictwem łączy xDSL. Były one niższe o blisko 9 proc. w porównaniu z 2014 r.

Z drugiej strony, największy wzrost przychodów na polskim rynku telekomunikacyjnym w 2015 r. miał miejsce w przypadku światłowodowych usług dostępu do internetu. Ich wartość wzrosła o około 58 proc. Wiąże się to m.in z faktem, że w roku 2015 r. wartość inwestycji światłowodowych wzrosła o 5 proc. w stosunku do roku wcześniej. Jednak z roku na rok spada średni miesięczny przychód uzyskiwany od jednego abonenta ze świadczenia usług dostępu do Internetu (ARPU). W ubiegłym roku było to 30,6 zł, podczas gdy w 2014 r. – 32,9 zł.

Jak szacuje UKE największe przychody na rynku usług dostępu do sieci były generowane w 2015 r. przez Internet mobilny. Ponad 33 proc.. wartości rynku pochodzi ze sprzedaży usług świadczonych przy użyciu dedykowanych urządzeń 2G/3G/4G (modemów/kluczy/kart).

W 2015 r. , jak szacuje UKE , w Polsce było blisko 14 mln abonentów internetu stacjonarnego i mobilnego. Podobnie jak w latach ubiegłych, więcej osób korzystało z dostępu stacjonarnego (7,1 mln) jednak różnica między technologiami zmniejszyła się. W 2015 r. z internetu mobilnego korzystało w sumie 6,67 mln użytkowników.

Wraz z powiększaniem się grona użytkowników rośnie także udział technologii mobilnych w strukturze rynku. W 2015 r. ponad 48 proc. osób korzystało z Internetu za pośrednictwem modemów 2G/3G/4G. Oznacza to wzrost o ponad 3 pp. w porównaniu do 2014 r. Drugą najczęściej wykorzystywaną technologią dostępową były łącza xDSL, których udział w rynku wyniósł prawie 20 proc.

Największe, 30 proc. udziały w rynku pod względem liczby użytkowników w 2015 r. posiadał Orange. Wynika to z faktu, ze operaotr ten dostarcza swoje usługi zarówno w sieci stacjonarnej, jak i mobilnej. Na drugim miejscu uplasował się Polkomtel z wynikiem 9,2 proc..

Także w przypadku stacjonarnych usług dostępu do sieci Internet, Orange posiada największy udział w liczbie użytkowników. W 2015 r. wyniósł on około 30 proc. i był niższy o 1,6 pp. w porównaniu z 2014 r. Udział drugiego w tym zakresie przedsiębiorcy (UPC) wzrósł w porównaniu do 2014 r. o 0,8 pp. i wyniósł 14,6 proc. Trzecia jest Netia z udziałem – 7,7 proc.

UKE odnotowuje, że roku na rok zwiększa się liczba klientów korzystających z Internetu za pośrednictwem światłowodów. W 2014 r. z technologii tej korzystało około 0,17 mln osób. W 2015 r. grono użytkowników zwiększyło się do 0,31 mln. W sumie w 2015 r. usługi te wygenerowały przychód na poziomie 0,18 mld zł.

Największy udział w liczbie użytkowników usług świadczonych w technologii światłowodowej w 2015 r. miała Inea. W jej bazie znalazło się blisko 11 proc. abonentów. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Telefonia Dialog ( obecnie Netia), która zgromadziła u siebie ponad 5,4 proc. użytkowników. Nieznacznie mniejsze udziały miał Orange, który dostarczał usługi światłowodowe do 5,3 proc. abonentów.

Postęp widoczny jest też w przepływnościach łączy, z jakich korzystają klienci operatorów. W 2015 r. już około 61 proc. użytkowników korzystało z internetu o prędkości ponad 10 Mb/s. Był to wynik o ponad 10 pp. lepszy, niż w 2014 r. Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba użytkowników, którzy mają superszybkie łącza (ponad 100 Mb/s). W 2015 r. były one wykorzystywane przez około 11 proc. internautów w Polsce. Oznacza to, że liczba takich łączy wzrosła w porównaniu z 2014 r. o 109 proc.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogencia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

światłowody, rynek internetu, raport, UKE, raport o stanie rynku telekomunikacyjnego

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie