Przejdź do treści

Mechanizm ochroni konsumentów

Data: 2018-04-11 16:02:00
Mechanizm ochroni konsumentów

Wdrożenie certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu przyczyni się do zwiększenia ochrony użytkowników i zapewnienia informacji o parametrach świadczonych im usług. Zwiększy również konkurencję pomiędzy dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług.

Zgodnie z prawem unijnym dostawcy internetu stacjonarnego są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Konsumenci powinni posiadać więc narzędzie, które pozwoli im w bezsprzeczny sposób zweryfikować parametry jakościowe świadczonej usługi z warunkami określonymi w umowie. Ta weryfikacja będzie mogła zostać przeprowadzona właśnie dzięki mechanizmowi monitorowania jakości dostępu do internetu certyfikowanemu przez Prezesa UKE. Stwierdzenie za pomocą mechanizmu wystąpienia stałych lub regularnie powtarzających się istotnych rozbieżności pomiędzy faktycznymi prędkościami, a prędkościami określonymi w umowie będzie uznawane za nienależyte wykonanie umowy.

Dzięki powyższemu domniemaniu prawnemu dotyczącemu wyników uzyskanych za pomocą certyfikowanego mechanizmu monitorowania, jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ochrony użytkowników internetu. Pozytywnie wpłynie również na konkurencję pomiędzy dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług.

System będzie składał się m.in. z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne. Podmiot wyłoniony w konkursie zapewni system pomiarowy nieodpłatnie, w wyniku czego uzyska certyfikat Prezesa UKE. Po przygotowaniu wybranego systemu oraz jego testach certyfikacja zostanie dokonana przez Prezesa UKE na okres 24 miesięcy.

 

autor: Radosław Rosiak, UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie