Trwają konsultacje częstotliwości dla 5G

Trwają konsultacje częstotliwości dla 5G

Do 8 sierpnia 2018 r. potrwają konsultacje dot. zagospodarowania częstotliwości dla sieci 5G.


Analiza aktualnej sytuacji wskazuje na konieczność uprzedniego uporządkowania częstotliwości w celu ich rozdysponowania i wdrożenia sieci 5G w Polsce. Dlatego Prezes UKE poprosił przedstawicieli rynku o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań.

Na stronie bip.uke.gov.pl UKE umieścił prezentację, pokazującą aktualny stanu zagospodarowania częstotliwości oraz wstępną koncepcję dalszego przeznaczenia tych zasobów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.