Decyzje Prezesa UKE o kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków

Decyzje Prezesa UKE o kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków

11 września br. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej - kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku dla 7 operatorów.


Decyzje stanowią realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2020. Działania regulatora mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Podjęte rozstrzygnięcia realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów.

Więcej informacji dostępnych na stronie UKE.