Data center: pierwszy miliard osiągnięty

Data center: pierwszy miliard osiągnięty

Wartość polskiego rynku centrów danych rośnie w dwucyfrowym tempie, a rozwój kolejnych obiektów napędzany jest m.in. środkami pochodzącymi z dotacji unijnych.
W 2013 roku wartość polskiego rynku centrów danych przekroczyła 1 mld zł i była o kilkanaście procent wyższa niż rok wcześniej – ocenia firma badawcza PMR. Według szacunków firmy badawczej Audytel w ubiegłym roku wartość rynku wyniosła ok. 1,1 mld zł i wzrosła o 7 proc.


Analitycy PMR twierdzą, że data center to jeden z najbardziej obiecujących segmentów naszego rynku ICT i spodziewają się, że w najbliższych latach utrzymana zostanie dwucyfrowe tempo jego wzrostu. Według ich szacunków, w 2017 roku powierzchnia kolokacyjna netto wszystkich centrów danych wyniesie ok. 77 tys. m² wobec ok. 48 tys. m² w końcu 2013 roku. – Polski rynek data center wykazuje trwałą tendencję rosnącą – ocenia Audytel.

Wzrost rynku data center – przynajmniej na razie – nie jest skorelowany z cyklem gospodarczym. Napędzają go z jednej strony zwiększające się wykorzystanie internetu przez firmy, stale rosnąca liczby przesyłanych i gromadzonych danych oraz wzrost zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo sektora ICT, a z drugiej trendy w technologiach teleinformatycznych takie jak outsourcing serwerowni oraz chmura obliczeniowa.

Warszawa liderem

Liderem naszego rynku jest ATM SA, który w końcu 2013 roku dysponował ok. 4,3 tys. m² powierzchni. Inni duzi gracze to Orange, GTS Polska wraz z CE Colo oraz Exatel. Patrząc na ogłoszone plany rozbudowy centrów danych można przypuszczać, że o ile zamierzenia zostaną zrealizowane, to do czołówki dołączą polski oddział Hewllet-Packard, poznański Beyond oraz 3Services Factory, spółka z grupy 3S.

Jak zauważa PMR, prawie 60 proc. powierzchni kolokacyjnej data center zlokalizowanych jest w Warszawie i jej najbliższej okolicy. Ten obraz rynku będzie się zmieniać. W 2013 roku nowe data center uruchomiono m.in. w Toruniu – centra danych Exea (o powierzchni 1100 m²) i Dataspece (400 m²) – a w tym roku 3Services Factory zwiększył o 1000 m² do 1800 m² powierzchnię kolokacyjną w katowickim centrum danych. Opóźnia się oczekiwane zwiększenie powierzchni przez poznański Beyond.

Geograficznej dywersyfikacji rynku sprzyja rozbudowa światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Z kolei środki unijne ułatwiają finansowanie inwestycji. Z tych pieniędzy współfinansowana była m.in. budowa olsztyńskiego data center firmy Sprint, Centrum Przetwarzania Danych Exea Data Center i centrum danych małopolskiej firmy Polcom.

Nadchodzi konsolidacja

Duże rozdrobnienie polskiego rynku centrów danych sprzyjać będzie fuzjom i przejęciom. – Rynek usług data center w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały liderów sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja – twierdzą analitycy Audytelu.
Pierwsze jaskółki już są. W końcu 2013 roku brytyjska firma TelecityGroup kupiła PLIX, firmę oferującą usługi we własnym data center, a także prowadzącą punkt wymiany ruchu internetowego.

Druga transakcja, to planowane przejęcie notowanego na giełdzie ATM przez fundusz private equity z grupy Innova Capital. Transakcja, o ile dojdzie do skutku, może mieć wartość nawet 450 mln zł. Innova zapowiada, że jeśli kupi ATM, to spółka będzie kontynuowała plany organicznego rozwoju centrum danych (do końca 2015 roku chce zwiększyć powierzchnię kolokacyjną do 9,3 tys. m²) oraz szukała szans rozwoju przez przejęcia firm oferujących usługi data center zlokalizowanych w regionie.

Chmura zmieni model

Audytel jest zdania, że zacznie się zmieniać model działania data center. Jak twierdzą analitycy firmy, tradycyjne elementy składowe usługi data center (kolokacja, wynajem serwerów, zapewnienie łączności) bardzo silnie wiążą klienta z usługodawcą, a nawet z lokalizacją centrum danych. W efekcie ewentualna zmiana dostawcy (czy nawet miejsca świadczenia usługi) jest zawsze związana z fizycznym przemieszczaniem krytycznych zasobów, co łączy się z dużym ryzykiem operacyjnym.

W przypadku sprzedaży przez data center zaawansowanych usług w chmurze obliczeniowej zasoby fizyczne są oddzielone od usług, więc klient nie musi wiedzieć, gdzie odbywa się przetwarzanie jego danych. To zaś – w ocenie Audytelu – ułatwia migrację usług między różnymi lokalizacjami jednego dostawcy, jak również potencjalnie ułatwia przeniesienie danej usługi do innego usługodawcy.

Tomasz Świderek

Zdjęcie: fbmadeira / Photogenica