Częstotliwości dla 5G – wyniki konsultacji założeń zagospodarowania widma radiowego

Częstotliwości dla 5G – wyniki konsultacji założeń zagospodarowania widma radiowego

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło kilkanaście stanowisk od podmiotów zainteresowanych koncepcją zagospodarowania widma radiowego na potrzeby wdrożenia 5G.


Pomogą one Prezesowi UKE w dalszych pracach nad regulacjami niezbędnymi do wprowadzenia tej technologii w Polsce.

Konsultacje zostały ogłoszone 5 lipca 2018 r. Prezes UKE wyszedł tym samym naprzeciw oczekiwaniom rynku, przedstawiając informacje dotyczące częstotliwości z pionierskich pasm przeznaczonych dla sieci 5G (700 MHz, 3,5 GHz, 3,7 GHz i 26 GHz). Informacje dotyczące aktualnego stanu rozdysponowania tych częstotliwości oraz wstępną koncepcję dalszego zagospodarowania zasobów widma radiowego znaleźć można w załączonej prezentacji.

Stanowiska w ramach konsultacji składać można było do 20 sierpnia 2018 r. Do tego dnia wpłynęło czternaście stanowisk, złożonych przez:

 1. Telbeskid sp. z o.o. (stanowisko zastrzeżone),
 2. Orange Polska S.A.,
 3. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE „Cyfrowa Polska”,
 4. Ericsson sp. z o.o.,
 5. T-Mobile Polska S.A.,
 6. Emitel S.A.,
 7. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji,
 8. P4 sp. z o.o.,
 9. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami,
 10. Exatel S.A.,
 11. Netia S.A.,
 12. Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej,
 13. Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji,
 14. Polkomtel sp. z o.o.
 15. Piotr Paprzycki Z.A.E. FERLAB (stanowisko złożone 21 sierpnia 2018 r.).

Zebrane w toku konsultacji uwagi posłużą Prezesowi UKE w dalszych pracach nad koncepcją zagospodarowania widma radiowego na potrzeby wdrożenia 5G w Polsce.

Więcej na stronie BIP UKE